„Ale też wiemy, że jest obecny Syn Boga i daje nam takie usposobienie, abyśmy poznawali Prawdomównego; więc jesteśmy w tym Prawdomównym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie; Ten jest Prawdomównym Bogiem i życiem wiecznym.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Jana 5,20

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List Jana 2:7

Tytuł oryginalny
1 John
2:1
MyG3450 little children,G5040 these thingsG5023 write IG1125 unto you,G5213 thatG3363 ye sinG264 not.G3363 AndG2532 ifG1437 any manG5100 sin,G264 we haveG2192 an advocateG3875 withG4314 the Father,G3962 JesusG2424 ChristG5547 the righteous:G1342
2:2
AndG2532 heG846 isG2076 the propitiationG2434 forG4012 ourG2257 sins:G266 andG1161 notG3756 forG4012 oursG2251 only,G3440 butG235 alsoG2532 forG4012 the sins of the wholeG3650 world.G2889
2:3
AndG2532 herebyG5129 weG1722 do knowG1097 thatG3754 we knowG1097 him,G846 ifG1437 we keepG5083 hisG846 commandments.G1785
2:4
He that saith,G3004 I knowG1097 him,G846 andG2532 keepethG5083 notG3361 hisG846 commandments,G1785 isG2076 a liar,G5583 andG2532 the truthG225 isG2076 notG3756 inG1722 him.G5129
2:5
ButG1161 whosoG3739 keepethG5083, G302 hisG846 word,G3056 inG1722 himG5129 verilyG230 isG5048 the loveG26 of GodG2316 perfected:G5048 herebyG5129 knowG1722 weG1097 thatG3754 we areG2070 inG1722 him.G846
2:6
He that saithG3004 he abidethG3306 inG1722 himG846 oughtG3784 himselfG846 alsoG2532 soG3779 to walk,G4043 even asG2531 heG1565 walked.G4043
2:7
Brethren,G80 I writeG1125 noG3756 newG2537 commandmentG1785 unto you,G5213 butG235 an oldG3820 commandmentG1785 whichG3739 ye hadG2192 fromG575 the beginning.G746 The oldG3820 commandmentG1785 isG2076 the wordG3056 whichG3739 ye have heardG191 fromG575 the beginning.G746
2:8
Again,G3825 a newG2537 commandmentG1785 I writeG1125 unto you,G5213 which thingG3739 isG2076 trueG227 inG1722 himG846 andG2532 inG1722 you:G5213 becauseG3754 the darknessG4653 is past,G3855 andG2532 the trueG228 lightG5457 nowG2235 shineth.G5316
2:9
He that saithG3004 he isG1511 inG1722 the light,G5457 andG2532 hatethG3404 hisG846 brother,G80 isG2076 inG1722 darknessG4653 even untilG2193 now.G737
2:10
He that lovethG25 hisG846 brotherG80 abidethG3306 inG1722 the light,G5457 andG2532 there isG2076 noneG3756 occasion of stumblingG4625 inG1722 him.G846
2:11
ButG1161 he that hatethG3404 hisG846 brotherG80 isG2076 inG1722 darkness,G4653 andG2532 walkethG4043 inG1722 darkness,G4653 andG2532 knowethG1492 notG3756 whitherG4226 he goeth,G5217 becauseG3754 that darknessG4653 hath blindedG5186 hisG846 eyes.G3788
2:12
I writeG1125 unto you,G5213 little children,G5040 becauseG3754 your sinsG266 are forgivenG863 youG5213 forG1223 hisG846 name'sG3686 sake.G1223
2:13
I writeG1125 unto you,G5213 fathers,G3962 becauseG3754 ye have knownG1097 him that is fromG575 the beginning.G746 I writeG1125 unto you,G5213 young men,G3495 becauseG3754 ye have overcomeG3528 the wicked one.G4190 I writeG1125 unto you,G5213 little children,G3813 becauseG3754 ye have knownG1097 the Father.G3962
2:14
I have writtenG1125 unto you,G5213 fathers,G3962 becauseG3754 ye have knownG1097 him that is fromG575 the beginning.G746 I have writtenG1125 unto you,G5213 young men,G3495 becauseG3754 ye areG2075 strong,G2478 andG2532 the wordG3056 of GodG2316 abidethG3306 inG1722 you,G5213 andG2532 ye have overcomeG3528 the wicked one.G4190
2:15
LoveG25 notG3361 the world,G2889 neitherG3366 the things that are inG1722 the world.G2889 IfG1437 any manG5100 loveG25 the world,G2889 the loveG26 of the FatherG3962 isG2076 notG3756 inG1722 him.G846
2:16
ForG3754 allG3956 that is inG1722 the world,G2889 the lustG1939 of the flesh,G4561 andG2532 the lustG1939 of the eyes,G3788 andG2532 the prideG212 of life,G979 isG2076 notG3756 ofG1537 the Father,G3962 butG235 isG2076 ofG1537 the world.G2889
2:17
AndG2532 the worldG2889 passeth away,G3855 andG2532 the lustG1939 thereof:G846 butG1161 he that doethG4160 the willG2307 of GodG2316 abidethG3306 forG1519 ever.G165
2:18
Little children,G3813 it isG2076 the lastG2078 time:G5610 andG2532 asG2531 ye have heardG191 thatG3754 antichristG500 shall come,G2064 evenG2532 nowG3568 are thereG1096 manyG4183 antichrists;G500 wherebyG3606 we knowG1097 thatG3754 it isG2076 the lastG2078 time.G5610
2:19
They went outG1831 fromG1537 us,G2257 butG235 they wereG2258 notG3756 ofG1537 us;G2257 forG1063 ifG1487 they had beenG2258 ofG1537 us,G2257 they wouldG302 no doubt have continuedG3306 withG3326 us:G2257 butG235 they went out, thatG2443 they might be made manifestG5319 thatG3754 they wereG1526 notG3756 allG3956 ofG1537 us.G2257
2:20
ButG2532 yeG5210 haveG2192 an unctionG5545 fromG575 the Holy One,G40 andG2532 ye knowG1492 all things.G3956
2:21
I haveG1125 notG3756 writtenG1125 unto youG5213 becauseG3754 ye knowG1492 notG3756 the truth,G225 butG235 becauseG3754 ye knowG1492 it,G846 andG2532 thatG3754 noG3756, G3956 lieG5579 isG2076 ofG1537 the truth.G225
2:22
WhoG5101 isG2076 a liarG5583 butG1508 he that deniethG720 thatG3754 JesusG2424 isG2076, G3756 the Christ?G5547 HeG3778 isG2076 antichrist,G500 that deniethG720 the FatherG3962 andG2532 the Son.G5207
2:23
WhosoeverG3956 deniethG720 the Son,G5207 the same hathG2192 notG3761 the Father:G3962 (but) he that acknowledgethG3670 the SonG5207 hathG2192 the FatherG3962 also.G2532
2:24
LetG3306 that thereforeG3767 abideG3306 inG1722 you,G5213 whichG3739 yeG5210 have heardG191 fromG575 the beginning.G746 IfG1437 that whichG3739 ye have heardG191 fromG575 the beginningG746 shall remainG3306 inG1722 you,G5213 yeG5210 alsoG2532 shall continueG3306 inG1722 the Son,G5207 andG2532 inG1722 the Father.G3962
2:25
AndG2532 thisG3778 isG2076 the promiseG1860 thatG3739 heG846 hath promisedG1861 us,G2254 even eternalG166 life.G2222
2:26
TheseG5023 things have I writtenG1125 unto youG5213 concerningG4012 them that seduceG4105 you.G5209
2:27
ButG2532 the anointingG5545 whichG3739 yeG5210 have receivedG2983 ofG575 himG846 abidethG3306 inG1722 you,G5213 andG2532 ye needG2192, G5532 notG3756 thatG2443 any manG5100 teachG1321 you:G5209 butG235 asG5613 the sameG846 anointingG5545 teachethG1321 youG5209 ofG4012 all things,G3956 andG2532 isG2076 truth,G227 andG2532 isG2076 noG3756 lie,G5579 andG2532 even asG2531 it hath taughtG1321 you,G5209 ye shall abideG3306 inG1722 him.G846
2:28
AndG2532 now,G3568 little children,G5040 abideG3306 inG1722 him;G846 that,G2443 whenG3752 he shall appear,G5319 we may haveG2192 confidence,G3954 andG2532 notG3361 be ashamedG153 beforeG575 himG846 atG1722 hisG846 coming.G3952
2:29
IfG1437 ye knowG1492 thatG3754 he isG2076 righteous,G1342 ye knowG1097 thatG3754 every oneG3956 that doethG4160 righteousnessG1343 is bornG1080 ofG1537 him.G846

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Sancheryb został zamordowany przez swoich dwóch synów, którzy po morderstwie uciekli pozostawiając swojego brata (trzeciego syna Sancheryba) aby panował w miejsce ojca (II Król 19:36-37, II Kron 32:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić