„A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,”

Biblia Warszawska: Objawienie św. Jana 14,9

King James Version
Księga: 1 Księga Kronik 8:1

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
8:1
Now BenjaminH1144 begatH3205 BelaH1106 his firstborn,H1060 AshbelH788 the second,H8145 and AharahH315 the third,H7992
8:2
NohahH5119 the fourth,H7243 and RaphaH7498 the fifth.H2549
8:3
And the sonsH1121 of BelaH1106 were, Addar,H146 and Gera,H1617 and Abihud,H31
8:4
And Abishua,H50 and Naaman,H5283 and Ahoah,H265
8:5
And Gera,H1617 and Shephuphan,H8197 and Huram.H2361
8:6
And these are the sonsH1121 of Ehud:H261 these are the headsH7218 of the fathersH1 of the inhabitantsH3427 of Geba,H1387 and they removedH1540 them to Manahath:H4506
8:7
And Naaman,H5283 and Ahiah,H281 and Gera,H1617 he removedH1540 them, and begatH3205 Uzza,H5798 and Ahihud.H284
8:8
And ShaharaimH7842 begatH3205 children in the countryH7704 of Moab,H4124 afterH4480 he had sent them away;H7971 HushimH2366 and BaaraH1199 were his wives.H802
8:9
And he begatH3205 of HodeshH2321 his wife,H802 Jobab,H3103 and Zibia,H6644 and Mesha,H4331 and Malcham,H4445
8:10
And Jeuz,H3263 and Shachia,H7634 and Mirma.H4821 These were his sons,H1121 headsH7218 of the fathers.H1
8:11
And of HushimH2366 he begatH3205 Abitub,H36 and Elpaal.H508
8:12
The sonsH1121 of Elpaal;H508 Eber,H5677 and Misham,H4936 and Shamed,H8106 who builtH1129 Ono,H207 and Lod,H3850 with the townsH1323 thereof:
8:13
BeriahH1283 also, and Shema,H8087 whoH1992 were headsH7218 of the fathersH1 of the inhabitantsH3427 of Aijalon,H357 who drove awayH1272 the inhabitantsH3427 of Gath:H1661
8:14
And Ahio,H283 Shashak,H8349 and Jeremoth,H3406
8:15
And Zebadiah,H2069 and Arad,H6166 and Ader,H5738
8:16
And Michael,H4317 and Ispah,H3472 and Joha,H3109 the sonsH1121 of Beriah;H1283
8:17
And Zebadiah,H2069 and Meshullam,H4918 and Hezeki,H2395 and Heber,H2268
8:18
IshmeraiH3461 also, and Jezliah,H3152 and Jobab,H3103 the sonsH1121 of Elpaal;H508
8:19
And Jakim,H3356 and Zichri,H2147 and Zabdi,H2067
8:20
And Elienai,H462 and Zilthai,H6769 and Eliel,H447
8:21
And Adaiah,H5718 and Beraiah,H1256 and Shimrath,H8119 the sonsH1121 of Shimhi;H8096
8:22
And Ishpan,H3473 and Heber,H5677 and Eliel,H447
8:23
And Abdon,H5658 and Zichri,H2147 and Hanan,H2605
8:24
And Hananiah,H2608 and Elam,H5867 and Antothijah,H6070
8:25
And Iphedeiah,H3301 and Penuel,H6439 the sonsH1121 of Shashak;H8349
8:26
And Shamsherai,H8125 and Shehariah,H7841 and Athaliah,H6271
8:27
And Jaresiah,H3298 and Eliah,H452 and Zichri,H2147 the sonsH1121 of Jeroham.H3395
8:28
These were headsH7218 of the fathers,H1 by their generations,H8435 chiefH7218 men. These dweltH3427 in Jerusalem.H3389
8:29
And at GibeonH1391 dweltH3427 the fatherH1 of GibeonH1391, H25; whose wife'sH802 nameH8034 was Maachah:H4601
8:30
And his firstbornH1060 sonH1121 Abdon,H5658 and Zur,H6698 and Kish,H7027 and Baal,H1168 and Nadab,H5070
8:31
And Gedor,H1446 and Ahio,H283 and Zacher.H2144
8:32
And MiklothH4732 begatH3205 Shimeah.H8039 And these alsoH637 dweltH3427 with their brethrenH251 in Jerusalem,H3389 over against them.H5048
8:33
And NerH5369 begatH3205 Kish,H7027 and KishH7027 begatH3205 Saul,H7586 and SaulH7586 begatH3205 Jonathan,H3083 and Malchishua,H4444 and Abinadab,H41 and Eshbaal.H792
8:34
And the sonH1121 of JonathanH3083 was Meribbaal;H4807 and MeribbaalH4807 begatH3205 Micah.H4318
8:35
And the sonsH1121 of MicahH4318 were, Pithon,H6377 and Melech,H4429 and Tarea,H8390 and Ahaz.H271
8:36
And AhazH271 begatH3205 Jehoadah;H3085 and JehoadahH3085 begatH3205 Alemeth,H5964 and Azmaveth,H5820 and Zimri;H2174 and ZimriH2174 begatH3205 Moza,H4162
8:37
And MozaH4162 begatH3205 Binea:H1150 RaphaH7498 was his son,H1121 EleasahH501 his son,H1121 AzelH682 his son:H1121
8:38
And AzelH682 had sixH8337 sons,H1121 whose namesH8034 are these, Azrikam,H5840 Bocheru,H1074 and Ishmael,H3458 and Sheariah,H8187 and Obadiah,H5662 and Hanan.H2605 All these were the sonsH1121 of Azel.H682
8:39
And the sonsH1121 of EshekH6232 his brotherH251 were, UlamH198 his firstborn,H1060 JehushH3266 the second,H8145 and ElipheletH467 the third.H7992
8:40
And the sonsH1121 of UlamH198 were mightyH1368 menH582 of valour,H2428 archersH1869, H7198, and had manyH7235 sons,H1121 and sons'H1121 sons,H1121 an hundredH3967 and fifty.H2572 All these are of the sonsH1121 of Benjamin.H1144

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
I Jan 2:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samuel miał 3 braci i 2 siostry (I Sam 2:21).
Heli i mały SamuelHeli i mały Samuel

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić