„A teraz: jeśli się królowi podoba, niech przeprowadzą poszukiwania w skarbcach królewskich, tamże w Babilonie: czy rzeczywiście został przez króla Cyrusa wydany rozkaz odbudowy tego domu Bożego w Jerozolimie, a rozstrzygnięcie królewskie w tej sprawie niech nam przyślą.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ezdrasza 5,17

King James Version
Księga: 1 Księga Kronik 28:2

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
28:1
And DavidH1732 assembledH6950 all the princesH8269 of Israel,H3478 the princesH8269 of the tribes,H7626 and the captainsH8269 of the companiesH4256 that ministeredH8334 to the kingH4428 by course,H4256 and the captainsH8269 over the thousands,H505 and captainsH8269 over the hundreds,H3967 and the stewardsH8269 over all the substanceH7399 and possessionH4735 of the king,H4428 and of his sons,H1121 with the officers,H5631 and with the mighty men,H1368 and with all the valiant men,H2428 unto Jerusalem.H3389
28:2
Then DavidH1732 the kingH4428 stood upH6965 upon his feet,H7272 and said,H559 HearH8085 me, my brethren,H251 and my people:H5971 As for me, I had in mine heartH3824 to buildH1129 an houseH1004 of restH4496 for the arkH727 of the covenantH1285 of the LORD,H3068 and for the footstoolH7272 ofH1916 our God,H430 and had made readyH3559 for the building:H1129
28:3
But GodH430 saidH559 unto me, Thou shalt not buildH1129 an houseH1004 for my name,H8034 because thou hast been a manH376 of war,H4421 and hast shedH8210 blood.H1818
28:4
Howbeit the LORDH3068 GodH430 of IsraelH3478 choseH977 me before all the houseH1004 of my fatherH1 to be kingH4428 over IsraelH3478 for ever:H5769 for he hath chosenH977 JudahH3063 to be the ruler;H5057 and of the houseH1004 of Judah,H3063 the houseH1004 of my father;H1 and among the sonsH1121 of my fatherH1 he likedH7521 me to make me kingH4427 over all Israel:H3478
28:5
And of all my sons,H1121 (for the LORDH3068 hath givenH5414 me manyH7227 sons,H1121) he hath chosenH977 SolomonH8010 my sonH1121 to sitH3427 upon the throneH3678 of the kingdomH4438 of the LORDH3068 over Israel.H3478
28:6
And he saidH559 unto me, SolomonH8010 thy son,H1121 he shall buildH1129 my houseH1004 and my courts:H2691 for I have chosenH977 him to be my son,H1121 and I will be his father.H1
28:7
Moreover I will establishH3559 his kingdomH4438 for ever,H5769 if he be constantH2388 to doH6213 my commandmentsH4687 and my judgments,H4941 as at this day.H3117
28:8
Now therefore in the sightH5869 of all IsraelH3478 the congregationH6951 of the LORD,H3068 and in the audienceH241 of our God,H430 keepH8104 and seekH1875 for all the commandmentsH4687 of the LORDH3068 your God:H430 that ye may possessH3423 this goodH2896 land,H776 and leave it for an inheritanceH5157 for your childrenH1121 afterH310 you forH5704 ever.H5769
28:9
And thou, SolomonH8010 my son,H1121 knowH3045 thou the GodH430 of thy father,H1 and serveH5647 him with a perfectH8003 heartH3820 and with a willingH2655 mind:H5315 for the LORDH3068 searchethH1875 all hearts,H3824 and understandethH995 all the imaginationsH3336 of the thoughts:H4284 if thou seekH1875 him, he will be foundH4672 of thee; but if thou forsakeH5800 him, he will cast thee offH2186 for ever.H5703
28:10
Take heedH7200 now; for the LORDH3068 hath chosenH977 thee to buildH1129 an houseH1004 for the sanctuary:H4720 be strong,H2388 and doH6213 it.
28:11
Then DavidH1732 gaveH5414 to SolomonH8010 his sonH1121 the patternH8403 of the porch,H197 and of the housesH1004 thereof, and of the treasuriesH1597 thereof, and of the upper chambersH5944 thereof, and of the innerH6442 parloursH2315 thereof, and of the placeH1004 of the mercy seat,H3727
28:12
And the patternH8403 of all that he had by the spirit,H7307 of the courtsH2691 of the houseH1004 of the LORD,H3068 and of all the chambersH3957 round about,H5439 of the treasuriesH214 of the houseH1004 of God,H430 and of the treasuriesH214 of the dedicated things:H6944
28:13
Also for the coursesH4256 of the priestsH3548 and the Levites,H3881 and for all the workH4399 of the serviceH5656 of the houseH1004 of the LORD,H3068 and for all the vesselsH3627 of serviceH5656 in the houseH1004 of the LORD.H3068
28:14
He gave of goldH2091 by weightH4948 for things of gold,H2091 for all instrumentsH3627 of all manner of service;H5656 silver also for all instrumentsH3627 of silverH3701 by weight,H4948 for all instrumentsH3627 of every kind of service:H5656
28:15
Even the weightH4948 for the candlesticksH4501 of gold,H2091 and for their lampsH5216 of gold,H2091 by weightH4948 for every candlestick,H4501 and for the lampsH5216 thereof: and for the candlesticksH4501 of silverH3701 by weight,H4948 both for the candlestick,H4501 and also for the lampsH5216 thereof, according to the useH5656 of every candlestick.H4501
28:16
And by weightH4948 he gave goldH2091 for the tablesH7979 of shewbread,H4635 for every table;H7979 and likewise silverH3701 for the tablesH7979 of silver:H3701
28:17
Also pureH2889 goldH2091 for the fleshhooks,H4207 and the bowls,H4219 and the cups:H7184 and for the goldenH2091 basonsH3713 he gave gold by weightH4948 for every bason;H3713 and likewise silver by weightH4948 for every basonH3713 of silver:H3701
28:18
And for the altarH4196 of incenseH7004 refinedH2212 goldH2091 by weight;H4948 and goldH2091 for the patternH8403 of the chariotH4818 of the cherubims,H3742 that spread outH6566 their wings, and coveredH5526 the arkH727 of the covenantH1285 of the LORD.H3068
28:19
All this, said David, the LORDH3068 made me understandH7919 in writingH3791 by his handH3027 upon me, even all the worksH4399 of this pattern.H8403
28:20
And DavidH1732 saidH559 to SolomonH8010 his son,H1121 Be strongH2388 and of good courage,H553 and doH6213 it: fearH3372 not, nor be dismayed:H2865 for the LORDH3068 God,H430 even my God,H430 will be with thee; he will not failH7503 thee, nor forsakeH5800 thee, until thou hast finishedH3615 all the workH4399 for the serviceH5656 of the houseH1004 of the LORD.H3068
28:21
And, behold, the coursesH4256 of the priestsH3548 and the Levites,H3881 even they shall be with thee for all the serviceH5656 of the houseH1004 of God:H430 and there shall be with thee for all manner of workmanshipH4399 every willingH5081 skilful man,H2451 for any manner of service:H5656 also the princesH8269 and all the peopleH5971 will be wholly at thy commandment.H1697

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak znowu postanowiłem w tych dniach czynić dobrze Jeruzalemowi i domowi Judy. Nie bójcie się!
Zach 8:15

W Chrystusie

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział Izraelitom że żadne zwierzę morskie nie może być przez nich zjedzone za wyjątkiem tych które posiadają płetwy i łuski (III Mojż 11:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Miłujcie Pana wszyscy wierni jego! Pan strzeże wiernych, A wyniosłemu odpłaca tak jak zasługuje.
Ps 31:24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić