„W trzecim miesiącu rozpoczęli układać te stosy, a w siódmym miesiącu zakończyli.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Kronik 31,7

King James Version
Księga: 1 Księga Kronik 23:8

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
23:1
So when DavidH1732 was oldH2204 and fullH7646 of days,H3117 he made SolomonH8010 his sonH1121 kingH4427 over Israel.H3478
23:2
And he gathered togetherH622 all the princesH8269 of Israel,H3478 with the priestsH3548 and the Levites.H3881
23:3
Now the LevitesH3881 were numberedH5608 from the ageH1121 of thirtyH7970 yearsH8141 and upward:H4605 and their numberH4557 by their polls,H1538 man by man,H1397 was thirtyH7970 and eightH8083 thousand.H505
23:4
Of which,H428 twentyH6242 and fourH702 thousandH505 were to set forwardH5329 the workH4399 of the houseH1004 of the LORD;H3068 and sixH8337 thousandH505 were officersH7860 and judges
23:5
H8199 Moreover fourH702 thousandH505 were porters;H7778 and fourH702 thousandH505 praisedH1984 the LORDH3068 with the instrumentsH3627 which I made,H6213 said David, to praiseH1984 therewith.
23:6
And DavidH1732 dividedH2505 them into coursesH4256 among the sonsH1121 of Levi,H3878 namely, Gershon,H1648 Kohath,H6955 and Merari.H4847
23:7
Of the GershonitesH1649 were, Laadan,H3936 and Shimei.H8096
23:8
The sonsH1121 of Laadan;H3936 the chiefH7218 was Jehiel,H3171 and Zetham,H2241 and Joel,H3100 three.H7969
23:9
The sonsH1121 of Shimei;H8096 ShelomithH8019, H8013, and Haziel,H2381 and Haran,H2039 three.H7969 These were the chiefH7218 of the fathersH1 of Laadan.H3936
23:10
And the sonsH1121 of ShimeiH8096 were, Jahath,H3189 Zina,H2126 and Jeush,H3266 and Beriah.H1283 These fourH702 were the sonsH1121 of Shimei.H8096
23:11
And JahathH3189 was the chief,H7218 and ZizahH2125 the second:H8145 but JeushH3266 and BeriahH1283 had not manyH7235 sons;H1121 therefore they were in oneH259 reckoning,H6486 according to their father'sH1 house.H1004
23:12
The sonsH1121 of Kohath;H6955 Amram,H6019 Izhar,H3324 Hebron,H2275 and Uzziel,H5816 four.H702
23:13
The sonsH1121 of Amram;H6019 AaronH175 and Moses:H4872 and AaronH175 was separated,H914 that he should sanctifyH6942 the mostH6944 holy things,H6944 he and his sonsH1121 forH5704 ever,H5769 to burn incenseH6999 beforeH6440 the LORD,H3068 to ministerH8334 unto him, and to blessH1288 in his nameH8034 forH5704 ever.H5769
23:14
Now concerning MosesH4872 the manH376 of God,H430 his sonsH1121 were namedH7121 of the tribeH7626 of Levi.H387
23:15
The sonsH1121 of MosesH4872 were, Gershom,H1647 and Eliezer.H461
23:16
Of the sonsH1121 of Gershom,H1647 ShebuelH7619 was the chief.H7218
23:17
And the sonsH1121 of EliezerH461 were, RehabiahH7345 the chief.H7218 And EliezerH461 had none otherH312 sons;H1121 but the sonsH1121 of RehabiahH7345 were veryH4605 many.H7235
23:18
Of the sonsH1121 of Izhar;H3324 ShelomithH8019 the chief.H7218
23:19
Of the sonsH1121 of Hebron;H2275 JeriahH3404 the first,H7218 AmariahH568 the second,H8145 JahazielH3166 the third,H7992 and JekameamH3360 the fourth.H724
23:20
Of the sonsH1121 of Uzziel;H5816 MichahH4318 the first,H7218 and JesiahH3449 the second.H8145
23:21
The sonsH1121 of Merari;H4847 Mahli,H4249 and Mushi.H4187 The sonsH1121 of Mahli;H4249 Eleazar,H499 and Kish.H702
23:22
And EleazarH499 died,H4191 and had no sons,H1121 but daughters:H1323 and their brethrenH251 the sonsH1121 of KishH7027 tookH5375 them.
23:23
The sonsH1121 of Mushi;H4187 Mahli,H4249 and Eder,H5740 and Jeremoth,H3406 three.H7969
23:24
These were the sonsH1121 of LeviH3878 after the houseH1004 of their fathers;H1 even the chiefH7218 of the fathers,H1 as they were countedH6485 by numberH4557 of namesH8034 by their polls,H1538 that didH6213 the workH4399 for the serviceH5656 of the houseH1004 of the LORD,H3068 from the ageH1121 of twentyH6242 yearsH8141 and upward.H4605
23:25
For DavidH1732 said,H559 The LORDH3068 GodH430 of IsraelH3478 hath given restH5117 unto his people,H5971 that they may dwellH7931 in JerusalemH3389 for ever:H5769
23:26
And also unto the Levites;H3881 they shall no more carryH5375 the tabernacle,H4908 nor any vesselsH3627 of it for the serviceH5656 thereof.
23:27
For by the lastH314 wordsH1697 of DavidH1732 the LevitesH3881 were numberedH4557 from twentyH6242 yearsH8141 oldH1121 and above:H4605
23:28
Because their officeH4612 was to waitH3027 on the sonsH1121 of AaronH175 for the serviceH5656 of the houseH1004 of the LORD,H3068 in the courts,H2691 and in the chambers,H3957 and in the purifyingH2893 of all holy things,H6944 and the workH4639 of the serviceH5656 of the houseH1004 of God;H430
23:29
Both for the shewbreadH4635, H3899, and for the fine flourH5560 for meat offering,H4503 and for the unleavenedH4682 cakes,H7550 and for that which is baked in the pan,H4227 and for that which is fried,H7246 and for all manner of measureH4884 and size;H4060
23:30
And to standH5975 every morningH1242 to thankH3034 and praiseH1984 the LORD,H3068 and likewise at even;H6153
23:31
And to offerH5927 all burnt sacrificesH5930 unto the LORDH3068 in the sabbaths,H7676 in the new moons,H2320 and on the set feasts,H4150 by number,H4557 according to the orderH4941 commanded unto them, continuallyH8548 beforeH6440 the LORD:H3068
23:32
And that they should keepH8104 the chargeH4931 of the tabernacleH168 of the congregation,H4150 and the chargeH4931 of the holyH6944 place, and the chargeH4931 of the sonsH1121 of AaronH175 their brethren,H251 in the serviceH5656 of the houseH1004 of the LORD.H3068

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy dobrze ci się będzie powodziło, gdy pilnie będziesz spełniał przykazania i prawa, jakie Pan nadał Izraelowi przez Mojżesza; bądź więc mocny i mężny, Nie bój się i Nie lękaj się!
I Kron 22:13

W Chrystusie

Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
II Kor 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Była nienazwana rzeka która wypływała z Ogrodu Eden i rozdzielała się na cztery inne, nosiły one nazwy: Piszon, Gichon, Chiddekel (Tygrys) i Eufrat (I Mojż 2:10-14).
PotopOgród Eden

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić