„Mając świadectwo w dobrych uczynkach, jesli dzieci wychowała, jesli goście rada przyjmowała, jesli świętych nogi umywała, jesli utrapionym pomagała i jesli w każdym uczynku dobrym ustawiczna była.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 5,10

King James Version
Księga: 1 Księga Kronik 11:2

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
11:1
Then all IsraelH3478 gatheredH6908 themselves to DavidH1732 unto Hebron,H2275 saying,H559 Behold, we are thy boneH6106 and thy flesh.H1320
11:2
And moreover in timeH8543 past,H8032 even when SaulH7586 was king,H4428 thou wast he that leddest outH3318 and broughtest inH935 Israel:H3478 and the LORDH3068 thy GodH430 saidH559 unto thee, Thou shalt feedH7462 my peopleH5971 Israel,H3478 and thou shalt be rulerH5057 over my peopleH1571 Israel.H3478
11:3
Therefore cameH935 all the eldersH2205 of IsraelH3478 to the kingH4428 to Hebron;H2275 and DavidH1732 madeH3772 a covenantH1285 with them in HebronH2275 beforeH6440 the LORD;H3068 and they anointedH4886 DavidH1732 kingH4428 over Israel,H3478 according to the wordH1697 of the LORDH3068 byH3027 Samuel.H8050
11:4
And DavidH1732 and all IsraelH3478 wentH3212 to Jerusalem,H3389 which is Jebus;H2982 where the JebusitesH2983 were, the inhabitantsH3427 of the land.H776
11:5
And the inhabitantsH3427 of JebusH2982 saidH559 to David,H1732 Thou shalt not comeH935 hither. Nevertheless DavidH1732 tookH3920 the castleH4686 of Zion,H6726 which is the cityH5892 of David.H1732
11:6
And DavidH1732 said,H559 Whosoever smitethH5221 the JebusitesH2983 firstH7223 shall be chiefH7218 and captain.H8269 So JoabH3097 the sonH1121 of ZeruiahH6870 wentH5927 firstH7223 up,H5927 and was chief.H7218
11:7
And DavidH1732 dweltH3427 in the castle;H4679 therefore they calledH7121 it the cityH5892 of David.H1732
11:8
And he builtH1129 the cityH5892 round about,H5439 even from MilloH4407 round about:H5439 and JoabH3097 repairedH2421 the restH7605 of the city.H5892
11:9
So DavidH1732 waxedH3212 greaterH1980 and greater:H1419 for the LORDH3068 of hostsH6635 was with him.
11:10
These also are the chiefH7218 of the mighty menH1368 whom DavidH1732 had, who strengthenedH2388 themselves with him in his kingdom,H4438 and with all Israel,H3478 to make him king,H4427 according to the wordH1697 of the LORDH3068 concerning Israel.H3478
11:11
And this is the numberH4557 of the mighty menH1368 whom DavidH1732 had; Jashobeam,H3434 an Hachmonite,H2453 the chiefH7218 of the captainsH7991, H7970: he lifted upH5782 his spearH2595 against threeH7969 hundredH3967 slainH2491 by him at oneH259 time.H6471
11:12
And afterH310 him was EleazarH499 the sonH1121 of Dodo,H1734 the Ahohite,H266 who was one of the threeH7969 mighties.H1368
11:13
He was with DavidH1732 at Pasdammim,H6450 and there the PhilistinesH6430 were gathered togetherH622 to battle,H4421 where was a parcelH2513 of groundH7704 fullH4392 of barley;H8184 and the peopleH5971 fledH5127 from beforeH6440 the Philistines.H6430
11:14
And they setH3320 themselves in the midstH8432 of that parcel,H2513 and deliveredH5337 it, and slewH5221 the Philistines;H6430 and the LORDH3068 savedH3467 them by a greatH1419 deliverance.H8668
11:15
Now threeH7969 of the thirtyH7970 captainsH7218 went downH3381 to the rockH6697 to David,H1732 into the caveH4631 of Adullam;H5725 and the hostH4264 of the PhilistinesH6430 encampedH2583 in the valleyH6010 of Rephaim.H7497
11:16
And DavidH1732 was then in the hold,H4686 and the Philistines'H6430 garrisonH5333 was then at Bethlehem.H1035
11:17
And DavidH1732 longed,H183 and said,H559 Oh that one would give me drinkH8248 of the waterH4325 of the wellH953 of Bethlehem,H1035 that is at the gate!H8179
11:18
And the threeH7969 brake throughH1234 the hostH4264 of the Philistines,H6430 and drewH7579 waterH4325 out of the wellH953 of Bethlehem,H1035 that was by the gate,H8179 and tookH5375 it, and broughtH935 it to David:H1732 but DavidH1732 wouldH14 not drinkH8354 of it, but poured it outH5258 to the LORD,H3068
11:19
And said,H559 My GodH430 forbidH2486 it me, that I should doH6213 this thing:H2063 shall I drinkH8354 the bloodH1818 of these menH582 that have put their lives in jeopardy?H5315 for with the jeopardy of their livesH5315 they broughtH935 it. Therefore he wouldH14 not drinkH8354 it. These things didH6213 these threeH7969 mightiest.H1368
11:20
And AbishaiH52 the brotherH251 of Joab,H3097 he was chiefH7218 of the three:H7969 for lifting upH5782 his spearH2595 against threeH7969 hundred,H3967 he slewH2491 them, and had a nameH8034 among the three.H7969
11:21
Of the three,H7969 he was more honourableH3513 than the two;H8147 for he was their captain:H8269 howbeit he attainedH935 not to the first three.H7969
11:22
BenaiahH1141 the sonH1121 of Jehoiada,H3077 the sonH1121 of a valiantH2428 manH376 of Kabzeel,H6909 who had done manyH7227 acts;H6467 he slewH5221 twoH8147 lionlike menH739 of Moab:H4124 also he went downH3381 and slewH5221 a lionH738 inH8432 a pitH953 in a snowyH7950 day.H3117
11:23
And he slewH5221 an Egyptian,H4713 a manH376 of great stature,H4060 fiveH2568 cubitsH520 high; and in the Egyptian'sH4713 handH3027 was a spearH2595 like a weaver'sH707 beam;H4500 and he went downH3381 to him with a staff,H7626 and pluckedH1497 the spearH2595 out of the Egyptian'sH4713 hand,H3027 and slewH2026 him with his own spear.H2595
11:24
These things didH6213 BenaiahH1141 the sonH1121 of Jehoiada,H3077 and had the nameH8034 among the threeH7969 mighties.H1368
11:25
Behold,H2009 he was honourableH3513 among the thirty,H7970 but attainedH935 not to the first three:H7969 and DavidH1732 setH7760 him over his guard.H4928
11:26
Also the valiant menH1368 of the armiesH2428 were, AsahelH6214 the brotherH251 of Joab,H3097 ElhananH445 the sonH1121 of DodoH1734 of Bethlehem,H1035
11:27
ShammothH8054 the Harorite,H2033 HelezH2503 the Pelonite,H6397
11:28
IraH5896 the sonH1121 of IkkeshH6142 the Tekoite,H8621 AbiezerH44 the Antothite,H6069
11:29
SibbecaiH5444 the Hushathite,H2843 IlaiH5866 the Ahohite,H266
11:30
MaharaiH4121 the Netophathite,H5200 HeledH2466 the sonH1121 of BaanahH1196 the Netophathite,H5200
11:31
IthaiH863 the sonH1121 of RibaiH7380 of Gibeah,H1390 that pertained to the childrenH1121 of Benjamin,H1144 BenaiahH1141 the Pirathonite,H6553
11:32
HuraiH2360 of the brooksH5158 of Gaash,H1608 AbielH22 the Arbathite,H6164
11:33
AzmavethH5820 the Baharumite,H978 EliahbaH455 the Shaalbonite,H8170
11:34
The sonsH1121 of HashemH2044 the Gizonite,H1493 JonathanH3129 the sonH1121 of ShageH7681 the Hararite,H2043
11:35
AhiamH279 the sonH1121 of SacarH7940 the Hararite,H2043 EliphalH465 the sonH1121 of Ur,H218
11:36
HepherH2660 the Mecherathite,H4382 AhijahH281 the Pelonite,H6397
11:37
HezroH2695 the Carmelite,H3761 NaaraiH5293 the sonH1121 of Ezbai,H229
11:38
JoelH3100 the brotherH251 of Nathan,H5416 MibharH4006 the sonH1121 of Haggeri,H1905
11:39
ZelekH6768 the Ammonite,H5984 NaharaiH5171 the Berothite,H1307 the armourbearerH5375, H3627 of JoabH3097 the sonH1121 of Zeruiah,H6870
11:40
IraH5896 the Ithrite,H3505 GarebH1619 the Ithrite,H3505
11:41
UriahH223 the Hittite,H2850 ZabadH2066 the sonH1121 of Ahlai,H304
11:42
AdinaH5721 the sonH1121 of ShizaH7877 the Reubenite,H7206 a captainH7218 of the Reubenites,H7206 and thirtyH7970 with him,
11:43
HananH2605 the sonH1121 of Maachah,H4601 and JoshaphatH3146 the Mithnite,H4981
11:44
UzziaH5814 the Ashterathite,H6254 ShamaH8091 and JehielH3273 the sonsH1121 of HothanH2369 the Aroerite,H6200
11:45
JediaelH3043 the sonH1121 of Shimri,H8113 and JohaH3109 his brother,H251 the Tizite,H8491
11:46
ElielH447 the Mahavite,H4233 and Jeribai,H3403 and Joshaviah,H3145 the sonsH1121 of Elnaam,H493 and IthmahH3495 the Moabite,H4125
11:47
Eliel,H447 and Obed,H5744 and JasielH3300 the Mesobaite.H4677

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
Kol 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział Salomonowi aby poprosił o cokolwiek pragnie a otrzyma to od niego, Salomon zaś poprosił o "serce rozumne, aby umiał sądzić ... lud i rozróżniać między dobrem i złem". Prośba ta podobała się Bogu tak że Salomon otrzymał mądrość taką jakiej nie miał żaden człowiek w historii (I Król 3:5-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić