„Nie bywaj między pijanicami wina, ani między żarłokami mięsa;”

Biblia Gdańska: Przypowieści Salomonowych 23,20

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 Księga Królewska 17:4

Tytuł oryginalny
1 Kings
17:1
And ElijahH452 the Tishbite,H8664 who was of the inhabitantsH8453 of Gilead,H1568 saidH559 unto Ahab,H256 As the LORDH3068 GodH430 of IsraelH3478 liveth,H2416 beforeH6440 whom I stand,H5975 there shall not be dewH2919 nor rainH4306 these years,H8141 but accordingH6310 to my word.H1697
17:2
And the wordH1697 of the LORDH3068 came unto him, saying,H559
17:3
GetH3212 thee hence, and turnH6437 thee eastward,H6924 and hideH5641 thyself by the brookH5158 Cherith,H3747 that is beforeH6440 Jordan.H3383
17:4
And it shall be, that thou shalt drinkH8354 of the brook;H5158 and I have commandedH6680 the ravensH6158 to feedH3557 thee there.
17:5
So he wentH3212 and didH6213 according unto the wordH1697 of the LORD:H3068 for he wentH3212 and dweltH3427 by the brookH5158 Cherith,H3747 that is beforeH6440 Jordan.H3383
17:6
And the ravensH6158 broughtH935 him breadH3899 and fleshH1320 in the morning,H1242 and breadH3899 and fleshH1320 in the evening;H6153 and he drankH8354 of the brook.H5158
17:7
And it came to pass afterH7093 a while,H3117 that the brookH5158 dried up,H3001 because there had been no rainH1653 in the land.H776
17:8
And the wordH1697 of the LORDH3068 came unto him, saying,H559
17:9
Arise,H6965 getH3212 thee to Zarephath,H6886 which belongeth to Zidon,H6721 and dwellH3427 there: behold, I have commandedH6680 a widowH490 womanH802 there to sustainH3557 thee.
17:10
So he aroseH6965 and wentH3212 to Zarephath.H6886 And when he cameH935 to the gateH6607 of the city,H5892 behold, the widowH490 womanH802 was there gatheringH7197 of sticks:H6086 and he calledH7121 to her, and said,H559 FetchH3947 me, I pray thee, a littleH4592 waterH4325 in a vessel,H3627 that I may drink.H8354
17:11
And as she was goingH3212 to fetchH3947 it, he calledH7121 to her, and said,H559 BringH3947 me, I pray thee, a morselH6595 of breadH3899 in thine hand.H3027
17:12
And she said,H559 As the LORDH3068 thy GodH430 liveth,H2416 I haveH3426 not a cake,H4580 but an handfulH3709 ofH4393 mealH7058 in a barrel,H3537 and a littleH4592 oilH8081 in a cruse:H6835 and, behold, I am gatheringH7197 twoH8147 sticks,H6086 that I may go inH935 and dressH6213 it for me and my son,H1121 that we may eatH398 it, and die.H4191
17:13
And ElijahH452 saidH559 unto her, FearH3372 not; goH935 and doH6213 as thou hast said:H1697 but makeH6213 me thereofH8033 a littleH6996 cakeH5692 first,H7223 and bringH3318 it unto me, and afterH314 makeH6213 for thee and for thy son.H1121
17:14
For thus saithH559 the LORDH3068 GodH430 of Israel,H3478 The barrelH3537 of mealH7058 shall not waste,H3615 neither shall the cruseH6835 of oilH8081 fail,H2637 until the dayH3117 that the LORDH3068 sendethH5414 rainH1653 uponH6440 the earth.H127
17:15
And she wentH3212 and didH6213 according to the sayingH1697 of Elijah:H452 and she, and he, and her house,H1004 did eatH398 many days.H3117
17:16
And the barrelH3537 of mealH7058 wastedH3615 not, neither did the cruseH6835 of oilH8081 fail,H2638 according to the wordH1697 of the LORD,H3068 which he spakeH1696 byH3027 Elijah.H452
17:17
And it came to pass afterH310 these things,H1697 that the sonH1121 of the woman,H802 the mistressH1172 of the house,H1004 fell sick;H2470 and his sicknessH2483 was soH3966 sore,H2389 that there was no breathH5397 leftH3498 in him.
17:18
And she saidH559 unto Elijah,H452 What have I to do with thee, O thou manH376 of God?H430 art thou comeH935 unto me to callH2142 my sinH5771 to remembrance,H2142 and to slayH4191 my son?H1121
17:19
And he saidH559 unto her, GiveH5414 me thy son.H1121 And he tookH3947 him out of her bosom,H2436 and carried him upH5927 into a loft,H5944 where he abode,H3427 and laidH7901 him upon his own bed.H4296
17:20
And he criedH7121 unto the LORD,H3068 and said,H559 O LORDH3068 my God,H430 hast thou also brought evilH7489 upon the widowH490 with whom I sojourn,H1481 by slayingH4191 her son?H1121
17:21
And he stretchedH4058 himself upon the childH3206 threeH7969 times,H6471 and criedH7121 unto the LORD,H3068 and said,H559 O LORDH3068 my God,H430 I pray thee, let this child'sH3206 soulH5315 comeH7725 into himH7130 again.H7725
17:22
And the LORDH3068 heardH8085 the voiceH6963 of Elijah;H452 and the soulH5315 of the childH3206 cameH7725 into himH7130 again,H7725 and he revived.H2421
17:23
And ElijahH452 tookH3947 the child,H3206 and brought him downH3381 out of the chamberH5944 into the house,H1004 and deliveredH5414 him unto his mother:H517 and ElijahH452 said,H559 See,H7200 thy sonH1121 liveth.H2416
17:24
And the womanH802 saidH559 to Elijah,H452 Now by thisH2088 I knowH3045 that thou art a manH376 of God,H430 and that the wordH1697 of the LORDH3068 in thy mouthH6310 is truth.H571

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się i Nie lękaj się! Weź z sobą cały zbrojny lud, powstań i wyrusz do Aj. Patrz, oto Ja wydam w twoje ręce króla Aj z jego ludem, miastem i ziemią.
Joz 8:1

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Paweł był strzeżony przez aż 470 żołnierzy podczas swojej podróży do Gubernatora Feliksa (Dz 23:23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić