„I byłem z tobą wszędy, gdzieś jedno chodził, wygładzając wszytki nieprzyjacioły twe przed tobą. I uczyniłem ci tak zacne imię, jako i inych, którzy są nazacniejszy na ziemi.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Samuela 7,9

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Pieśń nad pieśniami 1:1

1:1
Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich, bo lepsze są piersi twe nad wino,
1:2
woniające olejkami nawyborniejszemi. Olejek wylany imię twoje, dlatego panienki umiłowały cię.
1:3
Pociągni mię: za tobą pobieżemy do wonności olejków twoich. Wprowadził mię król do pokojów swoich; rozradujem się i rozweselemy w tobie pamiętając na piersi twoje nad wino; prawi miłują cię.
1:4
Czarnaciem, ale piękna, córki Jerozolimskie, jako namioty Cedar, jako skóry Salomonowe.
1:5
Nie patrzajcie na mię, żem jest śniada, bo mię opaliło słońce. Synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach: winnice mojej nie strzegłam.
1:6
Oznajmiże mi, którego miłuje dusza moja, kędy pasiesz, kędy odpoczywasz w południe: abych się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.
1:7
Jeśli się nie znasz, o napiękniejsza między niewiastami, wynidź a idź za stadem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich.
1:8
Jeździe mojej w woziech faraonowych przyrównałem cię, przyjaciółko moja.
1:9
Piękne są jagody lica twego jako Synogarlice: szyja twoja jako klejnoty.
1:10
Łańcuszki złote uczynimy tobie srebrem nakrapiane.
1:11
Kiedy król był na pokoju swoim, spikanard mój wydał wonność swoję.
1:12
Snopek mirry jest mi miły mój, między piersiami mojemi mieszkać będzie.
1:13
Grono Cypru mi miły mój w winnicach Engaddy.
1:14
Otoś ty piękna przyjaciółka moja, Otoś ty jest piękna: oczy twoje jako gołębice.
1:15
Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny. Łóżko nasze kwiecia pełne,
1:16
balki domów naszych Cedrowe, stropy nasze Cyprysowe.
1:17
- - -

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Gal 2:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dwoje ludzi w Biblii obchodziło swoje urodziny: Faraon (I Mojż 40:20) i Herod (Mat 14:6, Mar 6:21). (Niektórzy wierzą że uczta na której były dzieci Hioba Job 1:13-18 była przyjęciem urodzinowym, ale nie ma na to żadnego dowodu).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić