„A od łona ziemie aż do kraju naniższego dwa łokcia, a szerokości łokieć jeden; a od kraju mniejszego aż do kraju więtszego cztery łokcie, a szerz na jeden łokieć.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Ezechiela 43,14

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Pieśń nad pieśniami 1:1

1:1
Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich, bo lepsze są piersi twe nad wino,
1:2
woniające olejkami nawyborniejszemi. Olejek wylany imię twoje, dlatego panienki umiłowały cię.
1:3
Pociągni mię: za tobą pobieżemy do wonności olejków twoich. Wprowadził mię król do pokojów swoich; rozradujem się i rozweselemy w tobie pamiętając na piersi twoje nad wino; prawi miłują cię.
1:4
Czarnaciem, ale piękna, córki Jerozolimskie, jako namioty Cedar, jako skóry Salomonowe.
1:5
Nie patrzajcie na mię, żem jest śniada, bo mię opaliło słońce. Synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach: winnice mojej nie strzegłam.
1:6
Oznajmiże mi, którego miłuje dusza moja, kędy pasiesz, kędy odpoczywasz w południe: abych się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.
1:7
Jeśli się nie znasz, o napiękniejsza między niewiastami, wynidź a idź za stadem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich.
1:8
Jeździe mojej w woziech faraonowych przyrównałem cię, przyjaciółko moja.
1:9
Piękne są jagody lica twego jako Synogarlice: szyja twoja jako klejnoty.
1:10
Łańcuszki złote uczynimy tobie srebrem nakrapiane.
1:11
Kiedy król był na pokoju swoim, spikanard mój wydał wonność swoję.
1:12
Snopek mirry jest mi miły mój, między piersiami mojemi mieszkać będzie.
1:13
Grono Cypru mi miły mój w winnicach Engaddy.
1:14
Otoś ty piękna przyjaciółka moja, Otoś ty jest piękna: oczy twoje jako gołębice.
1:15
Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny. Łóżko nasze kwiecia pełne,
1:16
balki domów naszych Cedrowe, stropy nasze Cyprysowe.
1:17
- - -

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie.
Filemon 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Uczeń Jezusa Tomasz był także zwany Didymus (co oznacza po grecku "bliźniak") (Jan 11:16, Jan 20:24, Jan 21:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym którzy go miłują i strzegą jego przykazań.
V Mojż 7:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić