„Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech nie będzie zawstydzany, ale niech w tej mierze oddaje chwałę Bogu.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Piotra 4,16

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Rzymian 8:32

8:1
Teraz tedy nie masz żadnego potępienia tym, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie wedle ciała chodzą.
8:2
Abowiem zakon ducha żywota w Chrystusie Jezusie wyzwolił mię od zakonu grzechu i śmierci.
8:3
Bo co niepodobnego było zakonowi, w czym słaby był dla ciała, Bóg, posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała, i przez grzech potępił grzech w ciele,
8:4
aby usprawiedliwienie zakonu wypełniło się w nas, którzy nie podług ciała chodzimy, ale według ducha.
8:5
Abowiem którzy są wedle ciała, co jest ciała rozumieją. Lecz którzy są wedle ducha, co jest ducha rozumieją.
8:6
Bo mądrość ciała jest śmierć, a mądrość ducha -żywot i pokój.
8:7
Gdyż mądrość ciała jest nieprzyjaciółką Bogu, bo nie jest poddana zakonowi Bożemu, abowiem ani może.
8:8
A którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.
8:9
Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, jeśli jednak Duch Boży w was mieszka. A jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego.
8:10
Lecz jeśli Chrystus w was jest, ciałoć wprawdzie jest umarłe dla grzechu, ale Duch żywie dla usprawiedliwienia.
8:11
A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, w was mieszka, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ożywi i ciała wasze śmiertelne dla Ducha jego w was mieszkającego.
8:12
A tak, bracia, powinni jesteśmy nie ciału, abyśmy podług ciała żyli.
8:13
Abowiem jeśli podług ciała żyć będziecie, pomrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie.
8:14
Bo którzykolwiek Duchem Bożym rządzeni są, ci są synmi Bożymi.
8:15
Boście nie wzięli ducha niewolstwa znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przywłaszczenia za syny, przez którego wołamy: Abba (Ojcze)!
8:16
Abowiem ten Duch świadectwo daje duchowi naszemu, iżeśmy są synami Bożymi.
8:17
A jeślić synami, tedyć i dziedzicmi: dziedzicmić Bożymi, a społu dziedzicmi Chrystusowymi. Jeśli jednak spółcierpiemy, abyśmy też spół byli uwielbieni.
8:18
Abowiem mam za to, iż utrapienia tego czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi.
8:19
Abowiem oczekiwanie stworzenia oczekawa objawienia synów Bożych.
8:20
Bo próżności poddane jest stworzenie, nie dobrowolnie, ale dlatego, który je poddał pod nadzieją:
8:21
bo i samo stworzenie będzie wyswobodzone z niewolstwa skażenia, na wolność chwały synów Bożych.
8:22
Wiemy bowiem, iż wszytko stworzenie wzdycha i jako rodząca boleje aż dotąd.
8:23
A nie tylko ono, ale i my sami, mający pierwiastki Ducha, i sami w sobie wzdychamy, oczekawając przywłaszczenia synów Bożych, odkupienia ciała naszego.
8:24
Abowiem nadzieją jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą widzą, nie jest nadzieja: bo co kto widzi, przecz się nadziewa?
8:25
Ale jeśli się nadziewamy, czego nie widzimy, przez cierpliwość oczekawamy.
8:26
Także też i duch dopomaga krewkości naszej. Abowiem o co byśmy prosić mieli, jako potrzeba, nie wiemy, ale sam Duch prosi za nami wzdychanim niewymownym.
8:27
A który wypatruje serca, wie, czego Duch pożąda, iż według Boga prosi za świętymi.
8:28
A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszytko dopomaga ku dobremu, tym, którzy są wezwani podług postanowienia święci.
8:29
Abowiem które przejźrzał, i przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna jego, żeby on był pierworodnym między wielą braciej.
8:30
A które przeznaczył, te też wezwał, a które wezwał, te też usprawiedliwił, a które usprawiedliwił, one też uwielbił.
8:31
Cóż tedy rzeczemy na to? Jeśli Bóg za nami, kto przeciwko nam?
8:32
Który też własnemu Synowi swemu nie przepuścił, ale go za nas wszytkie wydał: jako też nam wszystkiego z nim nie darował?
8:33
Kto będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg, który usprawiedliwia?
8:34
Któż jest, co by potępił? Chrystus Jezus, który umarł, i owszem, który i zmartwychwstał, który jest na prawicy Bożej, który się też wstawia za nami?
8:35
Któż tedy nas odłączy od miłości Chrystusowej: utrapienie czyli ucisk, czyli głód, czyli nagość, czyli niebezpieczeństwo, czyli przeszladowanie, czyli miecz?
8:36
(Jako jest napisano: Iż dla ciebie cały dzień bywamy martwieni, jesteśmy poczytani jako owce na rzeź).
8:37
Ale w tym wszytkim przewyciężamy dla tego, który nas umiłował.
8:38
Abowiem pewienem, iż ani śmierć, ani żywot, ani anjołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze rzeczy, ani przyszłe, ani moc,
8:39
ani wysokość, ani głębokość, ani insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Jan 14:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dzieje Apostolskie wspominają (Dz 19:23-41) o wielkich rozruchach jakie miały miejsce w Efezie. Najwidoczniej zaczęły się one niewinnie ale wkrótce "napełniło się całe miasto wrzawą" (Dz 19:29). Najzabawniejsze jest jednak to że werset 32 mówi o tym iż większość zgromadzonych tam ludzi nie wiedziało dlaczego się tam znajduje i z jakiego powodu krzyczy razem z tłumem.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić