„Który się sprzeciwia i wynosi przeciwko wszelkiemu, którego zową Bogiem, abo któremu chwała bywa wyrządzana, tak iż siedzi w kościele Bożym jako Bóg, okazując się jakoby był Bogiem.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 2,4

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Rzymian 5:17

5:1
Będąc tedy z wiary usprawiedliwieni, pokój ku Bogu miejmy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
5:2
przez którego też przez wiarę mamy przystęp ku tej łasce, w której stoimy i chłubimy się w nadziei chwały synów Bożych.
5:3
A nie tylko, ale się też i w uciskach chłubimy, wiedząc, iż ucisk sprawuje cierpliwość,
5:4
a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję,
5:5
a nadzieja nie pohańbia: iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Ś. który nam jest dan.
5:6
Bo przeczże Chrystus, gdyśmy jeszcze byli mdłymi, wedle czasu umarł za niepobożne?
5:7
Bo ledwie kto umiera za sprawiedliwego - bo za dobrego snadź by się kto umrzeć ważył.
5:8
Lecz Bóg zaleca miłość swoję przeciw nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi,
5:9
Chrystus za nas umarł. Daleko tedy więcej teraz, usprawiedliwieni we krwi jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu.
5:10
Bo jeśli, gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, jesteśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, daleko więcej pojednani będziemy zbawieni w żywocie jego.
5:11
A nie tylko: ale się też i chłubimy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali.
5:12
Dlatego jako przez jednego człowieka grzech na ten świat wszedł, a przez grzech śmierć, i tak na wszytki ludzie śmierć przeszła, w którym wszyscy zgrzeszyli.
5:13
Abowiem aż do zakonu grzech był na świecie, a grzech nie był przyczytano gdy zakonu nie było.
5:14
Ale śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza też i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adamowego - który jest kształtem przyszłego.
5:15
Ale nie jako przestępstwo, tak i dar. Abowiem jeśli przestępstwem jednego wiele ich pomarło, daleko więcej na wiele ich opłynęła łaska Boża i dar w łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
5:16
A nie jako przez jeden grzech, tak i dar, abowiem sąd wprawdzie z jednego ku potępieniu, a łaska z wiela występków ku usprawiedliwieniu.
5:17
Abowiem jeśli jednego przestępstwem śmierć królowała przez jednego, daleko więcej ci, którzy obfitość łaski i darowania, i sprawiedliwości biorą, w żywocie królować będą przez jednego Jezusa Chrystusa.
5:18
Przeto jako przez jednego przestępstwo na wszytkie ludzi ku potępieniu, tak i przez jednego sprawiedliwość na wszytkie ludzi ku usprawiedliwieniu żywota.
5:19
Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele ich zstało się grzesznymi, tak i przez posłuszeństwo jednego wiele ich zstanie się sprawiedliwymi.
5:20
A zakon na czas wszedł, aby obfitowało przestępstwo. Lecz gdzie obfitowało przestępstwo, łaska więcej obfitowała.
5:21
Aby jako grzech królował na śmierć, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie "Adam" wymieniony jest po imieniu 21 razy. Jednakże imię "adam" (z małej litery) jest także użyte w Starym Testamencie 408 razy na określenie "człowieka" i 121 razy na określenie "mężczyzny".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić