„Tedy wezwał Mojżesz Misaela i Elisafana, synów Husyjela, stryja Aaronowego, i rzekł do nich: Przystąpcie, a wynieście bracią waszę z świątnicy precz za obóz.”

Biblia Gdańska: 3 Mojżeszowa 10,4

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Rzymian 4:1

4:1
Cóż tedy rzeczemy, że nalazł Abraham, ociec nasz wedle ciała?
4:2
Abowiem jeśli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma chłubę - ale nie u Boga.
4:3
Bo co Pismo mówi? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu jest ku sprawiedliwości.
4:4
A temu, który robi, zapłata nie bywa poczytana podług łaski, ale podług powinności.
4:5
A temu, który nie robi, ale wierzącemu w tego, który usprawiedliwia niepobożnego, poczytana bywa wiara jego ku sprawiedliwości wedle postanowienia łaski Bożej.
4:6
Jakoż też Dawid opowieda błogosławieństwo człowieka, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość bez uczynków:
4:7
Błogosławieni, których nieprawości są odpuszczone, a których pokryte są grzechy.
4:8
Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczytał.
4:9
To tedy błogosławieństwo w obrzezaniuli tylko jest czyli też w odrzezce? Abowiem powiadamy, iż poczytana jest wiara Abrahamowi ku sprawiedliwości.
4:10
Jakoż tedy jest poczytana? W obrzezaniu czyli w odrzezku? Nie w obrzezaniu, ale w odrzezku.
4:11
I wziął znak obrzezania, pieczęć sprawiedliwości wiary, która jest w odrzezku, aby był ojcem wszytkich wierzących przez odrzezek, aby i onym poczytano było ku sprawiedliwości
4:12
a żeby był ojcem obrzezania nie tylko tym, którzy są z obrzezania, ale i tym, którzy chodzą stopami wiary, która jest w odrzezku ojca naszego Abrahama.
4:13
Abowiem nie przez zakon obietnica Abrahamowi abo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary.
4:14
Bo jeśli którzy z zakonu dziedzicmi są, próżna została wiara i wniwecz się obróciła obietnica.
4:15
zakon bowiem gniew sprawuje. Abowiem gdzie zakonu nie masz - ani przestępstwa.
4:16
Dlatego z wiary, aby wedle łaski była mocna obietnica wszytkiemu nasieniu; nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary Abrahamowej, który jest ociec nas wszytkich
4:17
(jako jest napisano: Żem cię ojcem wiela narodów postanowił) przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłe i zowie to, czego nie masz, jako to, co jest.
4:18
Który przeciw nadziei w nadzieję uwierzył, że miał zostać ojcem wiela narodów, podług tego, co mu było rzeczono: Tak będzie nasienie twoje.
4:19
I nie osłabiał w wierze ani się oglądał na ciało swe obumarłe, gdy już miał około sta lat, i na obumarły żywot Sary.
4:20
W obietnicy też Bożej z niewiary nie wątpił, ale się umocnił wiarą, oddawszy chwałę Bogu,
4:21
dostatecznie wiedząc, iż cokolwiek obiecał, mocen jest i uczynić.
4:22
Przeto mu też poczytano ku sprawiedliwości.
4:23
A nie tylko dla niego napisano jest, iż mu przyczytano jest ku sprawiedliwości,
4:24
ale też dla nas, którym ma być poczytano, wierzącym w tego, który wzbudził Jezusa Chrystusa Pana naszego z martwych;
4:25
który jest wydan dla występków naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
I Jan 2:27

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sara zmarła w wieku 127 lat (I Mojż 23:1), 37 lat po tym jak urodziła Izaaka (I Mojż 17:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić