„Wysłał ich więc Mojżesz zgodnie z rozkazem Pana z pustyni Paran, a byli ci mężowie wodzami Izraelitów.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Liczb 13,3

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Rzymian 2:1

2:1
Przetoż nie możesz być wymówion, o człowiecze wszelki, który sądzisz. Abowiem w czym drugiego sądzisz, samego siebie potępiasz: bo toż czynisz, co posądzasz.
2:2
Wiemy bowiem, iż sąd Boży jest wedle prawdy przeciwko tym, którzy takowe rzeczy działają.
2:3
I rozumieszże to, o człowiecze, który sądzisz te, co takowe rzeczy czynią, a czynisz je też, że ty ujdziesz sądu Bożego?
2:4
Czyli bogactwy dobrotliwości jego i cierpliwości, i nieskwapliwości gardzisz? Nie wiesz, iż dobrotliwość Boża ciebie ku pokucie przywodzi?
2:5
Lecz według zatwardziałości twej i serca nie pokutującego skarbisz sobie gniew w dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego,
2:6
który odda każdemu podług uczynków jego.
2:7
Tym, którzy w cierpliwości uczynku dobrego szukają sławy i czci, i nieskazitelności, żywot wieczny,
2:8
a tym, którzy są przeczni i nie przestawają na prawdzie, ale wierzą niesprawiedliwości, gniew i zapalczywość.
2:9
Utrapienie i ucisk na wszelką duszę człowieka, który złość popełnia, Żyda naprzód, i Greczyna,
2:10
a chwała i cześć, i pokój wszelkiemu czyniącemu dobrze, naprzód Żydowi, i Greczynowi.
2:11
Abowiem nie masz względu na osoby u Boga.
2:12
Bo którzykolwiek bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu poginą, a którzykolwiek w zakonie zgrzeszyli, przez zakon będą sądzeni.
2:13
Abowiem nie słuchacze zakonu sprawiedliwymi są u Boga, ale którzy zakon czynią, będą usprawiedliwieni.
2:14
Bo gdy Pogani, którzy nie mają zakonu, z przyrodzenia czynią, co zakon ma, tacy, zakonu nie mający, sami sobie są zakonem;
2:15
którzy okazują dzieło zakonu napisane na sercach swoich, gdy im sumnienie ich świadectwo daje i myśli między sobą różne abo je oskarżające, abo też wymawiające,
2:16
w dzień, gdy Bóg sądzić będzie tajemnice ludzkie, według Ewanielijej mojej przez Jezusa Chrystusa.
2:17
A jeśliż się ty nazywasz Żydem i przestawasz na zakonie, i chlubisz się w Bogu,
2:18
i znasz wolą jego, i rozeznawasz, co jest lepszego, nauczony z zakonu,
2:19
tuszysz, żeś ty sam jest wodzem ślepych, światłością tych, którzy są w ciemnościach,
2:20
mistrzem bezrozumnych, nauczycielem dziatek, mającym kształt znajomości i prawdy w zakonie.
2:21
Który tedy uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz; który opowiadasz, żeby nie kradziono, kradniesz;
2:22
który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz; który się brzydzisz bałwany, świętokradztwo pełnisz;
2:23
który się w zakonie chlubisz, przez przestępowanie zakonu Boga nie czcisz.
2:24
(Abowiem imię Boże dla was bluźnione bywa między Pogany, jako napisano).
2:25
Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, żebyś zachował zakon: ale jeślibyś był przestępcą zakonu, twoje obrzezanie zstało się odrzezkiem.
2:26
Jeśli tedy odrzezek chowa sprawiedliwości zakonne, azaż jego odrzezek nie będzie poczytan za obrzezanie?
2:27
I osądzi ten, który jest z przyrodzenia odrzezek, zakon pełniący, ciebie, który przez literę i obrzezanie jesteś przestępcą zakonu.
2:28
Abowiem nie ten jest Żydem, który jest na jawiu, ani to jest obrzezanie, które jest na jawiu na ciele,
2:29
ale który w skrytości Żydem jest, i obrzezanie serca w duchu, nie w literze: którego chwała nie z ludzi, ale z Boga jest.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.
Mat 28:5

W Chrystusie

Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę...
Gal 2:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ostatni cud zarejestrowany w Biblii którego dokonał Paweł można znaleźć w (Dz 28:7-9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić