„Dobra jest mądrość przy dziedzictwie i jest pożyteczna dla tych, którzy widzą słońce.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Kaznodziei 7,11

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Rzymian 13:1

13:1
Wszelaka dusza niechaj będzie poddana wyższym zwierzchnościam. Abowiem nie masz zwierzchności, jedno od Boga, a które są, od Boga są postanowione.
13:2
Przeto kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. A którzy się sprzeciwiają, ci potępienia sobie nabywają.
13:3
Abowiem przełożeni nie są na postrach dobremu uczynkowi; ale złemu. A chcesz się nie bać urzędu? Czyń, co jest dobrego, a będziesz miał chwałę od niego.
13:4
Abowiem jest sługą Bożym tobie ku dobremu. Lecz jeśli uczynisz co złego, bój się, bo nie bez przyczyny miecz nosi: abowiem jest sługą Bożym, mścicielem ku gniewu temu, który złość czyni.
13:5
Przetoż z potrzeby bądźcie poddani, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumnienia.
13:6
Abowiem też dla tego podatki dawacie: abowiem są sługami Bożymi, na to samo służący.
13:7
Oddawajcież tedy wszytkim, coście powinni: komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.
13:8
Nie bądźcie nikomu nic winni, jedno abyście się społecznie miłowali: bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił.
13:9
Abowiem: Nie będziesz cudzołożył, Nie będziesz zabijał, Nie będziesz kradł, Nie będziesz mówił świadectwa fałszywego, Nie będziesz pożądał, i jeśli które jest insze przykazanie, w tym słowie się zamyka: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego.
13:10
Miłość bliźniego złego nie czyni. Wypełnienie tedy zakonu jest miłość.
13:11
A to wiedząc czas, iż jest godzina, abyśmy już ze snu powstali. Abowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli.
13:12
Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
13:13
Jako we dnie uczciwie chodźmy: nie w biesiadach i pijaństwach, nie w łożach i niewstydliwościach, nie w zwadzie i w zazdrości,
13:14
ale się obleczcie w Pana Jezusa Chrystusa, a starania o ciele nie czyńcie w pożądliwościach.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Izaak (I Mojż 24:11-67), Jakub (I Mojż 29:1-29) i Mojżesz (II Mojż 2:15-21) wszyscy oni poznali swoje żony przy studni.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić