„ze świątyni zaś będzie pobierał podatki jak z innych świątyń pogańskich, a każdego roku będzie sprzedawał godność arcykapłańską.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Machabejska 11,3

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Rzymian 12:14

1Proszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście wydawali ciała wasze ofiarą żywiącą, świętą, przyjemną Bogu, rozumną służbę waszę. 2A nie bądźcie podobnymi temu światu, ale się przemieńcie w nowości umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola Boża dobra i przyjemna, i doskonała. 3Abowiem z łaski, która mi jest dana, powiadam wszytkim, którzy między wami są, żeby nie więcej rozumieli, niżli potrzeba rozumieć, ale iżby rozumieli wedle mierności, jako każdemu Bóg udzielił miarę wiary. 4Abowiem jako w jednym ciele wiele członków mamy, a wszytkie członki nie jednę sprawę mają, 5tak wiele nas jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna jeden drugiego członkami. 6A mając dary wedle łaski, która nam jest dana, różne, bądź proroctwo wedle przystosowania wiary, 7bądź posługowanie w usługowaniu, bądź, kto uczy, w nauce, 8kto napomina, w napominaniu, kto użycza, w prostości, kto przełożony jest, w pieczołowaniu, kto czyni miłosierdzie, z wesołością. 9Miłość bez obłudności. Brzydząc się złym, przystawając ku dobremu, 10miłością braterstwa jedni drugich miłując, uczciwością jeden drugiego uprzedzając, 11w pilności nie leniwi, Duchem pałający, Panu służący, 12nadzieją się weselący, w utrapieniu cierpliwi, w modlitwie ustawiczni; 13potrzebam świętych udzielający, w gościnności się kochający. 14Błogosławcie przeszladującym was, błogosławcie, a nie przeklinajcie. 15Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. 16Toż jeden o drugim rozumiejąc: wysoko nie rozumiejąc, ale się z pokornymi zgadzając. Nie bądźcie mądrymi sami u siebie. 17Żadnemu złym za złe nie oddawając. Przemyślawając to, co by było dobrego nie tylko przed Bogiem, ale też i przed wszytkimi ludźmi. 18Jeśli można rzecz, ile was jest, ze wszytkimi ludźmi pokój mający. 19Nie mszcząc się sami, namilejszy, ale dajcie miejsce gniewowi, abowiem napisano jest: Mnie pomstę: ja oddam, mówi Pan. 20Ale jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarmi go; jeśli pragnie, napój go: bo to czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego. 21Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zwyciężaj złe w dobrym.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł do nich Izajasz: Tak powiedzcie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pachołcy króla asyryjskiego.
II Król 19:6

W Chrystusie

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Gal 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

To Aaron nie Mojżesz był tym który rzucił swoją laskę przed Faraona, laska ta zamieniła się w węża (II Mojż 7:8-12).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić