„Czy uwierzył w Niego ktoś z przywódców lub z faryzeuszów?”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Jana 7,48

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Rzymian 11:7

11:1
Mówię tedy: Izali odrzucił Bóg lud swój? Boże uchowaj! Abowiem i jam jest Izraelczyk, z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Beniaminowego.
11:2
Nie odrzucił Bóg ludu swego, który przejźrzał. Aza nie wiecie, co pismo o Eliaszu mówi, jako do Boga rzecz czyni przeciwko Izraelowi:
11:3
Panie, Proroki twoje pobili, ołtarze twoje poobalali, a jam sam został i szukają dusze mojej.
11:4
Ale co mu mówi Boska odpowiedź: Zostawiłem sobie siedm tysięcy mężów, którzy nie uczynili pokłonu przed Baalem.
11:5
Także tedy i czasu tego ostatki, według wybrania łaski, zstały się zbawione.
11:6
A jeślić z łaski, już nie z uczynków: bo inaczej łaska już nie jest łaska.
11:7
Cóż tedy? Czego Izrael szukał, tego nie dostał, a wybranie dostało, lecz drudzy zaślepieni są.
11:8
Jako jest napisano: Dał im Bóg ducha zdrętwienia: oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli aż do dzisiejszego dnia.
11:9
A Dawid mówi: Niechaj będzie stół ich sidłem i ułowieniem, i obrażeniem, i zapłatą im.
11:10
Niech będą zaćmione oczy ich, aby nie widzieli, a grzbietu ich zawżdy nachylaj.
11:11
Mówię tedy: Azaż się tak obrazili, aby upadli? Nie daj tego Boże! Ale ich przestępstwem zbawienie jest Poganom, aby im zajźrzeli.
11:12
A jeśli ich przestępstwo jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem Poganów, jakoż daleko więcej ich napełnienie?
11:13
Abowiem powiadam wam, Poganom, pókim ja jest Apostołem Poganów, usługowanie moje czcić będę,
11:14
azabym jako pobudził ciało moje ku zazdroszczeniu i zbawił niektóre z nich.
11:15
Abowiem jeśli ich odrzucenie jest zjednanim świata: jakież przyjęcie - jedno żywot z martwych?
11:16
A jeśli zaczynienie jest święte, i ciasto; a jeśli korzeń święty, i gałęzie.
11:17
A jeśli niektóre z gałęzi ułomione są, a ty, będąc płonną oliwą, jesteś w nie wszczepion i zstałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnej,
11:18
nie chłubże się przeciw gałęziom. A jeśli się chlubisz, nie ty korzenie nosisz, ale korzeń ciebie.
11:19
Rzeczesz tedy: Ułamane gałęzie, abym ja był wszczepion.
11:20
Dobrze: dla niedowiarstwa ułamane są, a ty wiarą stoisz: nie rozumiej wysoko, ale się bój.
11:21
Abowiem jeśli Bóg przyrodzonemu gałęziu nie przepuścił, by snadź ani tobie nie przepuścił.
11:22
Obaczże tedy dobroć i srogość Bożą: przeciwko tym, którzy upadli, srogość, a przeciwko tobie dobroć Bożą, jeślibyś trwał w dobroci: inaczej i ty będziesz wycięt.
11:23
Aleć i oni, jeśli nie będą trwać w niedowiarstwie, będą wszczepieni - bo mocen jest Bóg zasię je wszczepić.
11:24
Abowiem jeśliś ty jest wycięty z oliwy z przyrodzenia płonnej, a przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepion w dobrą oliwę, jakoż daleko więcej ci, którzy według przyrodzenia będą w swoję oliwę wszczepieni?
11:25
Abowiem nie chcę, bracia, abyście nie mieli wiedzieć tej tajemnice (żebyście nie byli sami sobie mądrymi), iż zaślepienie po części przydało się w Izraelu, ażby zupełność Poganów weszła,
11:26
a tak wszytek Izrael byłby zbawion, jako jest napisano: Przyjdzie z Syjonu, który by wyrwał i odwrócił niezbożność od Jakuba.
11:27
A ten im testament ode mnie, gdy odejmę grzechy ich.
11:28
Według Ewanielijej wprawdzie nieprzyjacioły dla was, lecz podług wybrania, namilszy dla ojców.
11:29
Abowiem bez żałowania są dary i wezwania Boże.
11:30
Bo jako i wy niekiedy nie uwierzyliście Bogu, a teraz dostaliście miłosierdzia dla ich niedowiarstwa,
11:31
tak i ci teraz nie uwierzyli ku waszemu miłosierdziu, aby i oni miłosierdzia dostali.
11:32
Abowiem zamknął Bóg wszytko w niedowiarstwie, aby się smiłował nad wszytkimi.
11:33
O głębokości bogactw mądrości i wiadomości Bożej: jako są nieogarnione sądy jego i niedościgłe drogi jego!
11:34
Bo któż poznał umysł Pański? Abo kto był rajcą jego?
11:35
Abo kto mu pierwej dał, a będzie mu oddano?
11:36
Abowiem z niego i przezeń, i w nim jest wszytko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami...
II Tym 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Maria Magdalena została uwolniona od 7 złych duchów (Łuk 8:2).
Maria MagdalenaAlexander Ivanov - Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie po zmartwychwstaniu

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym którzy go miłują i strzegą jego przykazań.
V Mojż 7:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić