„Dobrać jest sól. Lecz jeśli sól zwietrzeje, czym solona będzie?”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Łukasza 14,34

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Rzymian 1:1

1:1
Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony na Ewanielią Bożą,
1:2
którą był przedtym obiecał przez proroki swoje w piśmiech świętych,
1:3
o synu swoim, który się zstał jemu z nasienia Dawidowego wedle ciała,
1:4
który jest przeznaczony Synem Bożym w mocy wedle Ducha poświęcenia i powstania z martwych, Jezusa Chrystusa Pana naszego,
1:5
przez którego wzięliśmy łaskę i apostolstwo ku posłuszeństwu wiary między wszytkimi narody dla imienia jego,
1:6
między którymi i wy jesteście, powołani Jezusa Chrystusa:
1:7
wszytkim, którzy są w Rzymie, Bogu miłym, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
1:8
Naprzód dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszytkich, iż wiara wasza bywa opowiadana po wszytkim świecie.
1:9
Abowiem świadek mi jest Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewanielijej Syna jego, że bez przestanku na was pamiętam,
1:10
zawsze w modlitwach moich, prosząc, azaby jako wżdy kiedy mógł mieć szczęśliwą drogę, za wolą Bożą, przyść do was.
1:11
Abowiem pragnę was widzieć, abych wam nieco użyczył łaski duchowej ku utwierdzeniu was,
1:12
to jest, abyśmy się w was spólnie ucieszyli przez tę, która zobopólna jest, wiarę waszę i moję.
1:13
A nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli, bracia, iżem często przed się bral przybyć do was (a jestem dotąd zawściągniony), abych miał jaki pożytek z was, jako i z inszych narodów.
1:14
Grekom i barbarzynom, mądrym i niemądrym jestem powinien,
1:15
tak, iż ile ze mnie, gotowość jest Ewanielią opowiedać i wam, którzyście w Rzymie.
1:16
Abowiem nie wstydam się Ewanielijej. Bo jest mocą Bożą, na zbawienie każdemu wierzącemu, Żydowi naprzód, i Greczynowi.
1:17
Abowiem sprawiedliwość Boża przez nię bywa objawiona z wiary w wiarę, jako jest napisano: A sprawiedliwy z wiary żywie.
1:18
Bo gniew Boży objawia się z nieba na wszelką niepobożność i niesprawiedliwość ludzi, tych, którzy prawdę Bożą w niesprawiedliwości zatrzymawają,
1:19
ponieważ, co jest wiadomo o Bogu, jest im jawno, abowiem Bóg im objawił.
1:20
Bo rzeczy jego niewidzialne od stworzenia świata, przez te rzeczy, które są uczynione zrozumiane, bywają poznane, wieczna też moc jego i bóstwo: tak iż nie mogą być wymówieni.
1:21
Gdyż poznawszy Boga, nie jako Boga chwalili ani dziękowali, ale znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione jest bezrozumne serce ich.
1:22
Abowiem powiedając się być mądrymi, głupiemi się zstali.
1:23
I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu człowieka śmiertelnego i ptaków, i czworonogich, i płazu.
1:24
Dla czego podał je Bóg pożądliwościom serca ich ku nieczystości, aby między sobą ciała swe sromocili.
1:25
Którzy prawdę Bożą odmienili w kłamstwo i chwalili, i służyli stworzeniu raczej niż stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
1:26
Dlatego podał je Bóg w namiętności sromoty. Bo niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono używanie, które jest przeciw przyrodzeniu.
1:27
Także i mężczyzna, opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swych pożądliwościach jeden ku drugiemu, mężczyzna z mężczyzną sromotę płodząc, a zapłatę, która była słuszna, błędu swego na sobie odnosząc.
1:28
A jako się im nie podobało mieć w znajomości Boga, Bóg podał je w umysł bezrozumny, aby czynili to, co nie przystoi:
1:29
napełnione wszelakiej niesprawiedliwości, złości, porubstwa, łakomstwa, złoczyństwa, pełne zazdrości, mężobójstwa, swaru, zdrady, złościwości, zauszniki,
1:30
obmówce, Bogu przemierzłe, potwarce, pyszne, chlubne, wynalażce złości, rodzicom nieposłuszne,
1:31
bezrozumne, nietowarzyskie, bez miłości przyrodzonej, nieprzejednani, niemiłosierni.
1:32
Którzy sprawiedliwość Boską poznawszy, nie wyrozumieli, iż co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci. A nie tylko, którzy je czynią, ale też którzy czyniącym zezwalają.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, Nie bój się i Nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana.
I Kron 28:20

W Chrystusie

I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
NBG II Tym 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Sofoniasza mówi nam o tym że Bóg śpiewa (Sof 3:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają.
Iz 58:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić