„I któryż też jest miedzy wami co by zamykał brany? Żadnego ognia darmo nie zapalcie na ołtarzu moim, nie podobacie mi się na wszem, mówi Pan zastępów i nie przyjmę ofiary z rąk waszych.”

Biblia Brzeska: Księga Malachiasza 1,10

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Kolosan 4:11

4:1
Panowie, co sprawiedliwego i słusznego jest, czyńcie sługom, wiedząc, że i wy macie Pana w
4:2
W modlitwie trwajcie czujni, niebie. będąc na niej z dziękczynieniem,
4:3
modląc się społecznie i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi mowy ku opowiadaniu tajemnice Chrystusowej (dla której też jestem związany),
4:4
abych ją oznajmiał, jako potrzeba, abym mówił.
4:5
W mądrości się obchodźcie z tymi, którzy są obcy, czas odkupując.
4:6
Mowa wasza zawsze w przyjemności, niech będzie solą posolona, abyście wiedzieli, jako macie każdemu odpowiedzieć.
4:7
Co się ze mną dzieje, wszytko wam oznajmi Tychikus, namilszy brat i wierny sługa, i spółsługa w Panu;
4:8
któregom posłał do was na to samo, aby się wywiedział, co się dzieje z wami i pocieszył serca wasze,
4:9
z Onezymem namilszym i wiernym bratem, który jest z was. Wszytko wam oznajmią, co się tu dzieje.
4:10
Pozdrawia was Arystarchus, który jest spółwięzień mój, i Marek, ciotczony brat Barnabaszów, o którym wzięliście rozkazanie. Jeśliby przyszedł do was, przyjmicie go.
4:11
I Jezus, którego zową Justem: którzy są z obrzezania. Ci sami są pomocnicy moi w królestwie Bożym, którzy mnie byli pociechą.
4:12
Pozdrawia was Epafras, który z was jest, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze pieczołujący się o was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i pełnymi we wszelakiej woli Bożej.
4:13
Bo daję mu świadectwo, że ma wielką pracą o was i o tych, którzy są w Laodycejej i którzy w Hierapolu.
4:14
Pozdrawia was Łukasz, lekarz namilszy, i Demas.
4:15
Pozdrówcie bracią, którzy są w Laodycejej, i Nimfę, i zgromadzenie, które jest w domu jego.
4:16
A gdy u was przeczytan będzie ten list, uczyńcie, aby też czytany był w kościele Laodyceńskim a iżebyście ten, który Laodycensów jest, wyczytali.
4:17
A powiedzcie Archipowi: Doglądaj posługowania, któreś wziął w Panu, abyś je wypełniał.
4:18
Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały: Nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi.
I Sam 4:20

W Chrystusie

Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
I Jan 3:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po potopie, Bóg umieścił we wszystkich zwierzętach "strach i lęk" przed człowiekiem (I Mojż 9:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami, Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej.
V Mojż 30:9-10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić