„Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.”

Biblia Warszawska: List św. Jakuba 4,17

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Kolosan 3:4

3:1
Przeto jeśliście spółpowstali z Chrystusem, co wzgórę jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest na prawicy Bożej siedzący,
3:2
co wzgórę jest, miłujcie, nie co na ziemi.
3:3
Abowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.
3:4
Gdy się Chrystus, żywot wasz, okaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.
3:5
Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, porubstwo, nieczystotę, wszeteczeństwo, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem,
3:6
dla których przychodzi gniew Boży na syny niewierności;
3:7
w którycheście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich.
3:8
Lecz teraz złóżcie i wy wszytko: gniew, rozgniewanie, złość, bluźnierstwo, szkaradą mowę z ust waszych.
3:9
Nie kłamajcie jedni drugim, zwlókszy z siebie starego człowieka z uczynkami jego,
3:10
a oblókszy nowego, tego, który się odnawia w poznanie, podług wyobrażenia tego, który go stworzył,
3:11
gdzie nie masz Poganina i Żyda, obrzezania i odrzezku, Barbarzyna i Tatarzyna, niewolnika i wolnego: ale wszytko i we wszech Chrystus.
3:12
Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość,
3:13
jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu: jako i Pan odpuścił wam, tak i wy.
3:14
A nadto wszytko miejcie miłość, która jest związka doskonałości,
3:15
a pokój Chrystusów niech przewyższa w sercach waszych, ku któremu też wezwani jesteście w jednym ciele, a wdzięczni bądźcie.
3:16
Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie, z wszelaką mądrością nauczając i sami siebie napominając przez psalmy i pieśni, i śpiewania duchowne, w łasce śpiewając w sercach waszych Bogu.
3:17
Wszytko, cokolwiek czynicie w słowie abo w uczynku, wszytko w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń.
3:18
Żony, bądźcie poddane mężom, jako ma być, w Panu.
3:19
Mężowie, miłujcie żony wasze, a nie bądźcie gorzkimi przeciwko nim.
3:20
Synowie, posłuszni bądźcie rodzicom we wszytkim: abowiem się to podoba w Panu.
3:21
Ojcowie, nie pobudzajcie ku rozgniewaniu synów waszych, aby się małego serca nie zstawali.
3:22
Słudzy, bądźcie posłuszni we wszytkim panom wedle ciała, nie służąc na oko, jakoby ludziom się podobając, ale w szczerości serca, Boga się bojąc.
3:23
Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jako Panu, a nie ludziam,
3:24
wiedząc, iż od Pana weźmiecie odpłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie.
3:25
Bo który krzywdę czyni, odniesie to, co niesłusznie uczynił: a nie masz względu na osoby u Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Jan 15:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz zmienił imię Hoszei na Jozue (IV Mojż 13:16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bliski jest Ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać się ze mną? Stańmy razem do rozprawy! Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie!
Iz 50:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić