„I wstał Mojżesz, i szedł do Datan i Abiron, a gdy szli za nim starszy Izraelowi,”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Liczb 16,25

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Kolosan 3:2

3:1
Przeto jeśliście spółpowstali z Chrystusem, co wzgórę jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest na prawicy Bożej siedzący,
3:2
co wzgórę jest, miłujcie, nie co na ziemi.
3:3
Abowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.
3:4
Gdy się Chrystus, żywot wasz, okaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.
3:5
Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, porubstwo, nieczystotę, wszeteczeństwo, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem,
3:6
dla których przychodzi gniew Boży na syny niewierności;
3:7
w którycheście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich.
3:8
Lecz teraz złóżcie i wy wszytko: gniew, rozgniewanie, złość, bluźnierstwo, szkaradą mowę z ust waszych.
3:9
Nie kłamajcie jedni drugim, zwlókszy z siebie starego człowieka z uczynkami jego,
3:10
a oblókszy nowego, tego, który się odnawia w poznanie, podług wyobrażenia tego, który go stworzył,
3:11
gdzie nie masz Poganina i Żyda, obrzezania i odrzezku, Barbarzyna i Tatarzyna, niewolnika i wolnego: ale wszytko i we wszech Chrystus.
3:12
Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość,
3:13
jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu: jako i Pan odpuścił wam, tak i wy.
3:14
A nadto wszytko miejcie miłość, która jest związka doskonałości,
3:15
a pokój Chrystusów niech przewyższa w sercach waszych, ku któremu też wezwani jesteście w jednym ciele, a wdzięczni bądźcie.
3:16
Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie, z wszelaką mądrością nauczając i sami siebie napominając przez psalmy i pieśni, i śpiewania duchowne, w łasce śpiewając w sercach waszych Bogu.
3:17
Wszytko, cokolwiek czynicie w słowie abo w uczynku, wszytko w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń.
3:18
Żony, bądźcie poddane mężom, jako ma być, w Panu.
3:19
Mężowie, miłujcie żony wasze, a nie bądźcie gorzkimi przeciwko nim.
3:20
Synowie, posłuszni bądźcie rodzicom we wszytkim: abowiem się to podoba w Panu.
3:21
Ojcowie, nie pobudzajcie ku rozgniewaniu synów waszych, aby się małego serca nie zstawali.
3:22
Słudzy, bądźcie posłuszni we wszytkim panom wedle ciała, nie służąc na oko, jakoby ludziom się podobając, ale w szczerości serca, Boga się bojąc.
3:23
Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jako Panu, a nie ludziam,
3:24
wiedząc, iż od Pana weźmiecie odpłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie.
3:25
Bo który krzywdę czyni, odniesie to, co niesłusznie uczynił: a nie masz względu na osoby u Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
I Jan 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sługa Arcykapłana który przyszedł ze zgrają aby aresztować Jezusa, któremu Piotr mieczem odciął ucho nazywał się Malchus (Jan 18:10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
Ps 34:16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić