„Pragnę cię widzieć, pamiętając o twoich łzach, abym został napełniony radością,”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tymoteusza 1,4

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Kolosan 2:1

2:1
Abowiem chcę, abyście wiedzieli, jakie staranie mam o was i o tych, którzy są w Laodycejej i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,
2:2
aby pocieszone były serca ich, spoiwszy się w miłości i ku wszelkim bogactwom zupełności wyrozumienia, ku poznaniu tajemnice Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,
2:3
w którym skryte są wszytkie skarby mądrości i umiejętności.
2:4
A to powiadam, aby was nikt nie podszedł przez wyniosłość mowy.
2:5
Bo aczkolwiek ciałem odległy jestem, ale duchem jestem z wami, weseląc się i widząc porządek wasz i utwierdzenie tej, która jest w Chrystusie, wiary waszej.
2:6
Jakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie,
2:7
wkorzenieni i wybudowani w nim, i umocnieni wiarą, jakoście się też nauczyli, obfitując w nim w dziękczynieniu.
2:8
Patrzcie, by kto was nie oszukał przez Filozofią i próżne omamienie wedle ustawy ludzkiej, podług elementów świata, a nie według Chrystusa,
2:9
gdyż w nim mieszka wszytka zupełność Bóstwa cieleśnie
2:10
i jesteście w nim napełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności;
2:11
w którym i obrzezani jesteście obrzezaniem nie ręką uczynionym, w zewleczeniu ciała cielesnego, w obrzezaniu Chrystusowym,
2:12
pogrzebieni z nim we chrzcie; w którymeście też powstali przez wiarę skuteczności Boga, który go wzbudził z martwych.
2:13
I was, gdyście byli umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, spół ożywił z nim, darowawszy wam wszytkie grzechy,
2:14
zmazawszy, który był przeciwko nam, cyrograf dekretu, który był nam przeciwny, i ten zniósł z pośrzodku, przybiwszy ji do krzyża
2:15
i złupiwszy księstwa i zwierzchności, wywiódł na widok śmiele, jawnie tryumf z nich czyniąc sam przez się.
2:16
Niechajże was tedy nikt nie sądzi w pokarmie abo w piciu, abo w części dnia świętego, abo w Nowie, abo szabbatów:
2:17
które są cieniem rzeczy przyszłych, a ciało Chrystusowo.
2:18
Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez pokorę i nabożeństwo anjołów, czego nie widział, chodząc próżno nadęty smysłem ciała swego,
2:19
a nie trzymając się głowy, z którego wszytko ciało przez spojenia i związania zrządzone i spólnie złączone roście na pomnożenie Boże.
2:20
Jeśliście tedy umarli z Chrystusem od elementów tego świata, przeczże jeszcze, jakoby żywiąc na świecie, stanawiacie?
2:21
Nie dotykajcie się, ani kosztujcie, ani ruszajcie:
2:22
co wszytko jest ku skażeniu samym używaniem, wedle przykazań i nauk ludzkich,
2:23
które mają pozór mądrości w zaboboniech i w upokorzeniu, i w niefolgowaniu ciału, nie we czci jakiej, ku nasyceniu ciała.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska,
Iz 51:7

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jubal wynalazł harfę i flet (I Mojż 4:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
I Tes 5:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić