„Także i on kroczył drogami rodu Achaba, albowiem matka jego dawała mu złe rady.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Kronik 22,3

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Kolosan 1:1

1Paweł, Apostoł Jezu Chrysta przez wolą Bożą, i Tymoteusz, brat: 2tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernej braciej w Chrystusie Jezusie. 3Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was, 4usłyszawszy wiarę waszę w Chrystusie Jezusie i miłość, którą macie ku wszytkim świętym, 5dla nadzieje, która jest wam odłożona w niebie, którąście słyszeli w słowie prawdy Ewanielijej, 6która przyszła do was, jako i na wszytkim świecie jest i owoc przynosi, i pomnaża się, jako i w was, ode dnia tego, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie, 7jakoście się nauczyli od Epafra, namilszego spółsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was, 8który też nam oznajmił miłość waszę w Duchu. 9Dlatego i my ode dnia, któregośmy usłyszeli, nie przestawamy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomości wolej jego we wszelakiej mądrości i wyrozumieniu duchownym; 10abyście chodzili godnie, Bogu we wszem się podobając, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rostąc w znajomości Bożej, 11umocnieni wszelaką mocą według możności jasności jego, we wszelakiej cierpliwości i nieskwapliwości z weselem, 12dziękując Bogu Ojcu, który nas godnymi uczynił działu dziedzictwa świętych w światłości, 13który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł w królestwo syna umiłowania swego, 14w którym mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów. 15Który jest obrazem Boga niewidzialnego pierworodny wszego stworzenia. 16Abowiem w nim wszytkie rzeczy są stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, choć trony, choć państwa, choć księstwa, choć zwierzchności: wszytko przezeń i w nim jest stworzono, 17a on jest przed wszytkimi, a wszytko w nim stoi, 18i on jest głową ciała kościoła. Który jest początkiem, pierworodnym z umarłych: aby on był między wszytkimi, przodkowanie mając, 19bo w nim upodobało się, aby wszytka zupełność mieszkała 20a żeby przezeń pojednało się wszytko z nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego, bądź co na ziemi, bądź co w niebiesiech jest. 21I was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach, 22i teraz pojednał w ciele ciała swego przez śmierć, aby was wystawili święte i niepokalane, i nienaganione przez sobą. 23Jeśli jedno trwacie w wierze ugruntowani i stateczni a nie poruszeni od nadzieje Ewanielijej, którąście słyszeli, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja, Paweł, zstałem się sługą. 24Który się teraz raduję w utrapieniach za was i wypełniam to, czego nie dostawa utrapieniam Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, które jest kościół, 25którego zstałem się ja sługą wedle szafowania Bożego, które mi jest dane do was, abych wypełniał słowo Boże, 26tajemnicę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, a teraz oznajmiona jest świętym jego, 27którym chciał Bóg znajome uczynić bogactwa chwały tej tajemnice między Pogany, która jest Chrystus między wami, nadzieja chwały. 28Którego my przepowiadamy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelakiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie: 29w czym i pracuję, bojując według skuteczności jego, którą we mnie potężnie sprawuje.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, Nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!
Iz 40:9

W Chrystusie

Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą.
II Tym 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Najdłuższe zdanie w Biblii (KJV) jakie możesz znaleźć to genealogia Jezusa (Łuk 3:23-38), zawiera aż 467 słów!

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić