„A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List Piotra 2,7

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Hebrajczyków 1:1

1:1
Rozmaicie i wielą sposobów mówiwszy dawno Bóg ojcom przez proroki,
1:2
na ostatek tych dni mówił do nas przez Syna: którego postanowił dziedzicem wszytkiego, przez którego uczynił i wieki;
1:3
który, gdyż jest jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, a nosząc wszytko słowem mocy swej, sprawiwszy oczyścienie grzechów, siedzi na prawicy majestatu na wysokościach,
1:4
tym zacniejszym zostawszy nad anjoły, im osobliwsze nad nie imię odziedziczył.
1:5
Bo któremuż kiedy z anjołów rzekł: Synem moim jesteś ty, jam ciebie dziś urodził? i zasię: Ja mu będę Ojcem, a on mnie będzie synem?
1:6
A gdy zasię wprowadza pierworodnego na okrąg ziemie, mówi: A niech się mu kłaniają wszyscy anjołowie Boży.
1:7
A do anjołów ci mówi: Który czyni anjołami swymi duchy, a sługami swymi, płomień ognia.
1:8
A do syna: Stolica twoja, Boże, na wiek wieków, laska prawości laska królestwa twego.
1:9
Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawiedziałeś nieprawość, dlategoż pomazał cię, Boże, Bóg twój, olejkiem radości nad uczestniki twoje.
1:10
I: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, a dzieła rąk twoich są niebiosa.
1:11
One poginą, a ty trwać będziesz, a wszytki jako szata zwiotszeją,
1:12
a jako odzienie zmienisz je i odmienią się, ale ty tenżeś jest i lata twoje nie ustaną.
1:13
A do któregoż kiedy z anjołów rzekł: Siedź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich?
1:14
Izali wszyscy nie są duchowie usługujący, na posługę posłani dla tych, którzy dziedzictwo zbawienia wziąć mają?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
Efez 6:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Najlepszy przyjaciel Dawida, Jonatan (syn Saula) miał syna który nazywał się Mefiboszet. Był on znany także jako Meribbaal (I Kron 8:34, I Kron 9:40). Wspomniany człowiek podczas upadku uszkodził nogi i został kaleką w wieku 5 lat. Wydarzyło się to podczas ucieczki z jego niańką - II Sam 4:4.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego.
I Jan 5:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić