„Jeźli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, jakom i ja zachował przykazania Ojca mego i trwam w miłości jego.”

Biblia Gdańska (1881): Jana 15,10

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Galatów 5:6

5:1
Stójcie, a nie bądźcie znowu pod jarzmem niewolej.
5:2
Oto ja, Paweł, powiadam wam, iż jeśli będziecie obrzezani, Chrystus wam nic nie pomoże.
5:3
A oświadczam się zasię każdemu człowiekowi obrzezującemu się, iż powinien jest wszytek zakon pełnić.
5:4
Wyniszczeni jesteście z Chrystusa, którzy w zakonie się usprawiedliwiacie: z łaskiście wypadli.
5:5
Abowiem my z Duchem, z wiary, nadzieje sprawiedliwości oczekawamy.
5:6
Bo w Chrystusie Jezusie nic nie waży ani obrzezanie, ani odrzezek, ale wiara, która przez miłość działa.
5:7
Bieżeliście dobrze: kto wam przekaził, abyście nie byli posłusznymi prawdzie?
5:8
Namowa ta nie jest z tego, który was wzywa.
5:9
Trocha kwasu wszytko ciasto kwasi.
5:10
Ja dufam o was w Panie, iż nic inszego rozumieć nie będziecie, a ten, który wami trwoży, odniesie sąd, któryżkolwiek on jest.
5:11
A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie opowiadam, czemuż jeszcze przeszladowanie cierpię? Tedy wyniszczone jest zgorszenie krzyżowe.
5:12
Bodajże i odcięci byli, którzy was wzruszają.
5:13
Abowiem wy wezwani jesteście ku wolności, bracia: tylko żebyście wolności nie obracali na pobudkę ciału, ale przez miłość ducha służcie jeden drugiemu.
5:14
Bo wszytek zakon w jednej się mowie wypełnia: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie.
5:15
Lecz jeśli jeden drugiego kąsacie i jecie, patrzcie, aby jeden drugiego nie zjadł.
5:16
A mówię: Duchem chodźcie, a pożądliwości ciała nie wypełnicie.
5:17
Abowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału. Bo te się sobie wzajem sprzeciwiają, abyście nie cokolwiek chcecie, to czynili.
5:18
A jeśli duchem bywacie rządzeni, nie jesteście pod zakonem.
5:19
A jawne są uczynki ciała, które są porubstwo, nieczystość, niewstydliwość, wszeteczeństwo,
5:20
bałwochwalstwo, czarowania, nieprzyjaźni, swary, zawiści, gniewy, niesnaski, rozterki, kacerstwa,
5:21
zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne. O których opowiadam wam, jakom przedtym opowiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, królestwa Bożego nie dostąpią.
5:22
A owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość,
5:23
cichość, wiara, skromność, wstrzymieźliwość, czystość. Przeciwko takowym nie masz zakonu.
5:24
A którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami.
5:25
Jeśli żywiemy duchem, duchem i postępujmy.
5:26
Nie zstawajmy się chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zajźrząc.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie
Rzym 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po śmierci Łazarza jego siostry Maria i Marta poszły spotkać się z Jezusem, były to odseparowana spotkania. Pierwszą rzeczą jaką każda z nich powiedziała do Jezusa było dokładnie to samo zdanie: "Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój." (Jan 11:21, Jan 11:32).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem A oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę, I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać.
V Mojż 32:39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić