„Kto mówi, iż jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest aż dotąd.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Jana 2,9

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Filipian 4:1

4:1
A tak, bracia moi namilszy i wielce pożądani, wesele moje i korono moja, tak stójcie w Panu, namilszy.
4:2
Ewodyjej żądam i Syntychy proszę, aby toż rozumiały w Panie.
4:3
A proszę i ciebie, towarzyszu prawdziwy, pomagaj tym, które w Ewanielijej społu ze mną pracowały z Klementem i z innymi pomocniki moimi, których imiona są w księgach żywota.
4:4
Weselcie się zawsze w Panu, po wtóre mówię, weselcie się.
4:5
Skromność wasza niech będzie wiadoma wszytkim ludziom: Pan blisko jest!
4:6
Nie troszczcież się ni ocz, ale we wszelkiej modlitwie i prośbie z dziękowaniem niech żądania wasze będą u Boga oznajmione.
4:7
A pokój Boży, który przewyższa wszelki smysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
4:8
Na ostatek, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek wstydliwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek świętego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek dobrej sławy, jeśli która cnota, jeśli która chwała karności, to obmyślajcie.
4:9
Czegoście się też nauczyli i przyjęli, i słyszeli, i widzieliście we mnie, to czyńcie: a Bóg pokoju będzie z wami.
4:10
A uweseliłem się wielce w Panu, iżeście wżdy kiedy znowu zakwitnęli starać o mnie: jakoż i staraliście się, aleście zabawieni byli.
4:11
Nie mówię jakoby dla niedostatku, abowiem nauczyłem się ja przestawać, w czymem jest.
4:12
Umiem i uniżać się, umiem i obfitować (wszędy i we wszem jestem wyćwiczony), i nasyconym być, łaknąć i obfitować, i niedostatek cierpieć.
4:13
Wszytko mogę w tym, który mię umacnia.
4:14
Wszakże dobrzeście uczynili, użyczywszy uciskowi mojemu.
4:15
A wiecie i wy, Filipensowie, iż na początku Ewanielijej, gdym wyszedł z Macedonijej, żaden mi kościół nie spółkował ze mną w rachunku, datku i wziętku, jedno wy sami,
4:16
ponieważ i do Tesaloniki raz i dwa posłaliście mi na potrzeby.
4:17
Nie iżbym szukał datku, ale szukam owocu, który by obfitował na liczbie waszej.
4:18
I mam wszytko, i obfituję; jestem napełnion, wziąwszy od Epafrodyta, coście posłali, wonność wdzięczności, ofiarę przyjemną, Bogu miłą.
4:19
A Bóg mój niechaj napełni wszelkie żądanie wasze według bogactw swoich w chwale w Chrystusie Jezusie.
4:20
A Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
4:21
Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.
4:22
Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, a zwłaszcza, którzy są z Cesarskiego domu.
4:23
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z Duchem waszym. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.
Fil 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W miejscu gdzie ukrzyżowano Jezusa znajdował się ogród (Jan 19:41).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
Przyp 3:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić