„I wnet król rzekł: Kto jest w sieni? Bo Aman wszedł był do sieni wewnętrznej domu królewskiego, aby namienił królowi i kazał obiesić Mardocheusza na szubienicy, która mu była nagotowana.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Estery 6,4

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Filipian 1:1

1:1
Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa: wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipiech, z Biskupy i Diakonami.
1:2
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
1:3
Dziękuję Bogu memu w każdym przypominaniu was,
1:4
zawżdy we wszelkich prośbach moich za wszytkich was, modlitwę z weselem
1:5
za społeczność waszę w Ewanielijej Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotąd,
1:6
mając ufność o tym samym, iż który począł w was dobrą sprawę, wykona aż do dnia Chrystusa Jezusa.
1:7
Jakoż jest słuszna, abych ja to rozumiał o was wszystkich, dlatego iż was mam w sercu i w więzieniu moim, i w obronie, i w utwierdzaniu Ewanielijej, że wy wszyscy towarzysze jesteście wesela mego.
1:8
Abowiem świadkiem mi jest Bóg, jako pragnę was wszytkich we wnętrznościach Jezusa Chrystusa.
1:9
I o to proszę, aby miłość wasza więcej a więcej obfitowała w umiejętności i we wszelakim zrozumieniu,
1:10
abyście doświadczali, co jest pożyteczniejszego, żebyście byli szczerymi i bez obrażenia na dzień Chrystusów,
1:11
napełnieni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku sławie i chwale Bożej.
1:12
A chcę, bracia, abyście wiedzieli, iż to, co się ze mną dzieje, więcej się obróciło ku pomnożeniu Ewanielijej,
1:13
tak iż też okowy moje wiadome są w Chrystusie po wszytkim pałacu i u wszytkich inszych.
1:14
I więcej z braciej w Panie, dufając okowam moim, obficiej śmieli bez bojaźni słowo Boże opowiadać.
1:15
I dla zazdrości i sporu, a niektórzy też z dobrej woli, Chrystusa opowiadają.
1:16
Inni z miłości, wiedząc, iżem jest postanowion ku obronie Ewanielijej.
1:17
A drudzy z sporu Chrystusa opowiadają nieszczerze, mniemając, iż przydawąją ucisku okowam moim.
1:18
Bo cóż? By jeno wszelkim sposobem, bądź z okazyjej, bądź po prawdzie, Chrystus był opowiadan, i w tym się weselę, ale i weselić się będę.
1:19
Bo wiem, iż mi to wynidzie ku zbawieniu za waszą modlitwą i dodawaniem Ducha Jezusa Chrystusa,
1:20
według oczekawania i nadzieje mojej. Iż się w niwczym nie zawstydzę, ale z wszelakim bezpieczeństwem jako zawsze i teraz wielce będzie wsławion Chrystus w ciele moim, choć przez żywot, choć przez śmierć.
1:21
Abowiem mnie żyć jest Chrystus, a umrzeć zysk.
1:22
A jeśliż żywym być w ciele, ten mi jest owoc pracej - i nie wiem, co bym obrać miał.
1:23
Jestem ściśnion ze dwojga: pragnienie mając rozwiązanym być i być z Chrystusem - barzo daleko lepiej,
1:24
ale zostać w ciele, potrzebna dla was.
1:25
A o tym ufność mając, wiem, iż zostanę i zetrwam wszytkim wam, ku waszemu pomnożeniu i weselu wiary,
1:26
aby obfitowało przechwalanie wasze w Chrystusie Jezusie we mnie przez moje przybycie zaś do was.
1:27
Tylko się sprawujcie godnie Ewanielijej Chrystusowej, abym, chociaż gdy przybędę i oglądam was, chociaż w niebytności, słyszał o was, iż stoicie w jednym duchu, jednomyślni, wespół pracując około wiary Ewanielijej.
1:28
A niwczym nie bądźcie ustraszeni od przeciwników, co onym jest przyczyną zginienia, a wam zbawienia, i to od Boga.
1:29
Iż wam darowano jest dla Chrystusa nie tylko, abyście weń wierzyli, ale iż byście też dla niego cierpieli,
1:30
toż potykanie mając, jakieście i widzieli we mnie, i terazeście o mnie słyszeli.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.
Iz 54:4

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Arce Noego znajdowało się tylko jedne okno (I Mojż 6:16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
II Piotr 3:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić