„Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Filipian 2,10

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Efezjan 3:6

3:1
Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, za was Pogany,
3:2
jeśliście jedno słyszeli o szafowaniu łaski Bożej, która mi jest do was dana,
3:3
przez objawienie oznajmiona mi jest tajemnica, jakom przedtym pisał na krótce,
3:4
jako czytając, możecie zrozumieć wyrozumienie moje w tajemnicy Chrystusowej,
3:5
która inszych wieków nie była poznana od synów ludzkich, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego i Prorokom w Duchu,
3:6
iż Pogani są spółdziedzicy i spółcielni, i spółuczestnicy obietnice jego w Chrystusie Jezusie przez Ewanielią,
3:7
którejem się stał sługą wedle daru łaski Bożej, która mi jest dana wedle skuteczności mocy jego.
3:8
Mnie, namniejszemu ze wszytkich świętych, dana jest łaska ta, abym między Pogany przepowiadał niedościgłe bogactwa Chrystusowe
3:9
a iżbym objaśnił wszytkim, który jest szafunek tajemnice zakrytej od wieków w Bogu, który wszytko stworzył,
3:10
aby wiadoma była księstwam i zwierzchnościam na niebiosach przez kościół rozliczna mądrość Boża,
3:11
wedle przeznaczenia wieków, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panie naszym,
3:12
w którym mamy bezpieczność i przystęp z ufaniem, przez wiarę jego.
3:13
Przetoż proszę, abyście nie ustawali w uciskach moich za was, która jest chwała wasza.
3:14
Dlatego klękam na kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3:15
z którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi jest nazywane,
3:16
aby wam dał wedle bogactw chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego we wnętrznego człowieka,
3:17
aby mieszkał Chrystus przez wiarę w sercach waszych, w miłości wkorzenieni i ugruntowani,
3:18
żebyście mogli pojąć ze wszytkimi świętymi, która jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,
3:19
i poznać przewyższającą naukę miłość Chrystusową, abyście byli napełnieni wszelakiej zupełności Bożej.
3:20
A temu, który mocen jest wszytko daleko obficiej uczynić, niż prosimy abo rozumiemy, wedle mocy, która w nas skutecznie robi:
3:21
jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie na wszytkie rodzaje wieku wieków. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wschodnia brama Świątyni nazywana była "Bramą Piękną" (Dz 3:2, Dz 3:10).
Brama Piękna lub Złota

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 8:38-39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić