„przyszło do onego miejsca, gdzie było napisano, jako Mardocheusz oznajmił zdradę Bagatan i Tares rzezańców, którzy króla Aswerusa zabić chcieli.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Estery 6,2

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Efezjan 3:1

3:1
Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, za was Pogany,
3:2
jeśliście jedno słyszeli o szafowaniu łaski Bożej, która mi jest do was dana,
3:3
przez objawienie oznajmiona mi jest tajemnica, jakom przedtym pisał na krótce,
3:4
jako czytając, możecie zrozumieć wyrozumienie moje w tajemnicy Chrystusowej,
3:5
która inszych wieków nie była poznana od synów ludzkich, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego i Prorokom w Duchu,
3:6
iż Pogani są spółdziedzicy i spółcielni, i spółuczestnicy obietnice jego w Chrystusie Jezusie przez Ewanielią,
3:7
którejem się stał sługą wedle daru łaski Bożej, która mi jest dana wedle skuteczności mocy jego.
3:8
Mnie, namniejszemu ze wszytkich świętych, dana jest łaska ta, abym między Pogany przepowiadał niedościgłe bogactwa Chrystusowe
3:9
a iżbym objaśnił wszytkim, który jest szafunek tajemnice zakrytej od wieków w Bogu, który wszytko stworzył,
3:10
aby wiadoma była księstwam i zwierzchnościam na niebiosach przez kościół rozliczna mądrość Boża,
3:11
wedle przeznaczenia wieków, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panie naszym,
3:12
w którym mamy bezpieczność i przystęp z ufaniem, przez wiarę jego.
3:13
Przetoż proszę, abyście nie ustawali w uciskach moich za was, która jest chwała wasza.
3:14
Dlatego klękam na kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3:15
z którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi jest nazywane,
3:16
aby wam dał wedle bogactw chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego we wnętrznego człowieka,
3:17
aby mieszkał Chrystus przez wiarę w sercach waszych, w miłości wkorzenieni i ugruntowani,
3:18
żebyście mogli pojąć ze wszytkimi świętymi, która jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,
3:19
i poznać przewyższającą naukę miłość Chrystusową, abyście byli napełnieni wszelakiej zupełności Bożej.
3:20
A temu, który mocen jest wszytko daleko obficiej uczynić, niż prosimy abo rozumiemy, wedle mocy, która w nas skutecznie robi:
3:21
jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie na wszytkie rodzaje wieku wieków. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.
Dz 17:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Sancheryb został zamordowany przez swoich dwóch synów, którzy po morderstwie uciekli pozostawiając swojego brata (trzeciego syna Sancheryba) aby panował w miejsce ojca (II Król 19:36-37, II Kron 32:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.
Gal 6:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić