„A dla tego żywę ja, mówi Pan zastępów, Bóg izraelski, iż Moab stanie się jako Sodoma, a synowie Ammonowi jako Gomorra, a będą jako miescem zarosłem pokrzywami i górą soli i pustynią aż na wieki; ostatek ludu mego roztargnie je, a ostatek narodu mego weźmie je sobie w osiadłość.”

Biblia Brzeska: Księga Sofoniasza 2,9

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List św. Jakuba 5:14

5:1
Nuż teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przydą na was.
5:2
Bogactwa wasze zgniły, a szaty wasze mole pogryzły.
5:3
Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie wam na świadectwo i zje ciała wasze jako ogień. Skarbiliście sobie gniew w ostatnie dni.
5:4
Oto zapłata robotników, którzy żęli pola wasze, która jest zatrzymana od was, woła, i wołanie ich weszło do uszu Pana zastępów.
5:5
Zażywaliście na ziemi i w zbytkach wytoczyliście serca wasze w dzień zabijania.
5:6
Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.
5:7
Przetoż cierpliwymi bądźcie, bracia, aż do przyszcia Pańskiego. Oto oracz oczekiwa drogiego owocu ziemie, cierpliwie znosząc, ażby wziął zaranny i odwieczorny.
5:8
I wy bądźcie cierpliwymi, i utwierdzajcie serca wasze, abowiem przybliżyło się przyszcie Pańskie.
5:9
Nie wzdychajcie, bracia, jedni przeciw drugim, abyście nie byli sądzeni. Oto Sędzia przede drzwiami stoi.
5:10
Bracia, bierzcie na przykład zeszcia złego utrapienia i cierpliwości proroki, którzy mówili w imię Pańskie.
5:11
Oto za błogosławione mamy tych, którzy wycierpieli. Hiobowę cierpliwość słyszeliście i koniec Pański widzieliście, iż lutościwy jest Pan i miłosierny.
5:12
A przed wszytkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Ale wasza mowa niech będzie: Jest, jest - Nie, nie: abyście pod sąd nie wpadli.
5:13
Smuci się kto z was? Niech się modli. Wesołego serca jest? Niechajże śpiewa.
5:14
Choruje kto między wami? Niech wwiedzie kapłany kościelne, a niech się modlą nad nim, pomazując go olejem w imię Pańskie,
5:15
a modlitwa wiary uzdrowi niemocnego i ulży mu Pan, a jeśliby w grzechach był, będą mu odpuszczone.
5:16
Spowiadajcie się tedy jedni drugim grzechów waszych i módlcie się jedni za drugimi, abyście byli zbawieni: abowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.
5:17
Eliasz był człowiek nam podobny, cierpiętliwy, a modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał na ziemię, i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.
5:18
I zasię modlił się, a niebo spuściło deszcz i ziemia dała owoc swój.
5:19
Bracia moi, jeśliby kto z was zabłądził od prawdy, a nawróciłby go kto,
5:20
ma wiedzieć, iż który by uczynił, że się nawrócił grzesznik od błędnej drogi jego, zbawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
I Jan 4:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Laban był bratem Rebeki (I Mojż 24:29). Rebeka została żoną Izaaka (I Mojż 24:67). Syn Izaaka i Rebeki, Jakub poślubił później dwie córki Labana: Leę i Rachelę (I Mojż 29:15-30).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić