„Natomiast owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara,”

Biblia Przekład Toruński: List do Galacjan 5,22

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List św. Jakuba 4:7

4:1
Skądże walki i zwady między wami? Izali nie stąd: z pożądliwości waszych, które wojują w członkach waszych?
4:2
Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zawisni jesteście, a nie możecie dostać; wadzicie się i walczycie, a nie macie dlatego, iż nie prosicie;
4:3
prosicie, a nie bierzecie, przeto iż źle prosicie, abyście na pożądliwościach waszych strawili.
4:4
Cudzołożnicy, nie wiecie, iż przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Bożą? Kto by kolwiek tedy chciał być przyjacielem tego świata, zstawa się nieprzyjacielem Bożym.
4:5
Abo mniemacie, iż próżno Pismo mówi: Ku zazdrości pożąda duch, który w was mieszka?
4:6
Lecz więtszą łaskę daje. Przeto mówi: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa.
4:7
Bądźcie tedy poddani Bogu, a przeciwcie się diabłu, a uciecze od was.
4:8
Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Ochędożcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, umysłu dwoistego.
4:9
Dręczcie się i żałujcie, i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.
4:10
Uniżcie się przed oblicznością Pańską, a podwyższy was.
4:11
Nie uwłóczcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu abo który sądzi brata swego, uwłacza zakonowi i sądzi zakon. A jeśli sądzisz zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią.
4:12
Jeden jest zakonodawca i sędzia, który może zagubić i wybawić.
4:13
A ty ktoś jest, co sądzisz bliźniego? Oto teraz co mówicie: Dziś abo jutro pójdziemy do tego miasta i zmieszkamy tam rok, i będziem kupczyć, i będziem mieć zysk:
4:14
którzy nie wiecie, co jutro będzie!
4:15
Bo cóż jest żywot wasz? Para jest okazująca się na mały czas, a potym zniszczona będzie. Miasto tego, co byście mieli mówić: Będzieli Pan chciał; i: Jeśli będziem żywi, uczynimy to abo owo.
4:16
A teraz chlubicie się w hardościach waszych. Wszelkie chlubienie takie złośliwe jest.
4:17
Umiejącemu tedy dobrze czynić, a nie czyniącemu, jest mu grzech.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
I Jan 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Około 30 lat po śmierci Jana Chrzciciela nadal istnieli jego uczniowie (Dz 19:1-7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić