„Która nie jest inszą; tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangieliję Chrystusową.”

Biblia Gdańska (1881): Galatów 1,7

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List św. Jakuba 1:1

1:1
Jakub, Boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa sługa, dwiemanaście pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia.
1:2
Za wszelką radość poczytajcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadniecie,
1:3
wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość.
1:4
A cierpliwość ma doskonały uczynek, abyście byli doskonali i zupełni, którym ni na czym nie schodzi.
1:5
A jeśli który z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który obficie wszytkim dawa, a nie wymawia, a będzie mu dana.
1:6
A niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc, bo kto wątpi, podobny jest wału morskiemu, którego wiatr wzrusza i tam i sam nosi;
1:7
przetoż niech on człowiek nie mniema, aby co miał wziąć od Pana.
1:8
Mąż umysłu dwoistego niestateczny jest we wszech drogach swoich.
1:9
A niech się brat podły chłubi w podwyższeniu swoim,
1:10
a bogaty w podłości swojej. Boć przeminie jako kwiat trawy.
1:11
Abowiem weszło słońce z upaleniem i ususzyło trawę, i kwiat jej opadł, i zginęła śliczność oblicza jego: tak i bogaty w drogach swoich uwiędnie.
1:12
Błogosławiony mąż, który zdzierżywa pokusę: bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Bóg tym, którzy go miłują.
1:13
Żaden, gdy bywa kuszon, niech nie mówi, że od Boga bywa kuszon. Abowiem Bóg nie jest kusiciel złych, a sam nikogo nie kusi.
1:14
Lecz każdy bywa kuszony, od własnej pożądliwości pociągniony i przynęcony.
1:15
Zatym pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy wykonany będzie, rodzi śmierć.
1:16
Nie mylcie się tedy, bracia moi namilszy.
1:17
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z wysocza jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani zaćmienia przemiany.
1:18
Dobrowolnie bowiem porodził nas słowem prawdy, żebyśmy byli niejakim początkiem stworzenia jego.
1:19
Wiecie, bracia moi namilszy. A niech wszelki człowiek będzie prędki ku słuchaniu, a leniwy ku mówieniu i leniwy ku gniewowi.
1:20
Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej.
1:21
Przeto odrzuciwszy wszelakie plugastwo i obfitość złości, przyjmicie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.
1:22
A bądźcie czynicielmi słowa, a nie słuchaczmi tylko, oszukawającymi samych siebie.
1:23
Bo jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie czynicielem, ten podobny będzie mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we źwierciedle:
1:24
bo się obejźrzał i odszedł, i wnet zapomniał, jakowy był.
1:25
Lecz kto by pilniej wejźrzał w zakon doskonałej wolności i wytrwał w nim, nie zstawszy się słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławiony będzie w sprawie swojej.
1:26
A jeśli kto mniema, że jest nabożnym, nie powściągając języka swego, ale zawodząc serce swe, tego nabożeństwo próżne jest.
1:27
Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich, a siebie zachować niezmazanym od tego świata.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! - mówi Pan.
Jer 1:8

W Chrystusie

Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
Kol 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Józef jest pierwszym człowiekiem w Biblii wspomnianym w kontekście strzyżenia (I Mojż 41:14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu ufają,
Nah 1:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić