„Tarcz mocarzów jego ognista, mężowie wojska w szarłacie, ogniste lece wozu w dzień przygotowania jego, a woźnice uśpieni są.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nahuma 2,3

Biblia Jakuba Wujka
Księga Wyjścia 7:17

7:1
I rzekł PAN do Mojżesza, otom cię postawił Bogiem Faraonowym, a Aaron, brat twój, będzie prorokiem twoim.
7:2
Ty mu powiesz wszystko, coć rozkazuję, a on będzie mówił do Faraona, aby puścił syny Izraelowe z ziemie swej.
7:3
Lecz ja zatwardzę serce jego i rozmnożę znaki i cuda moje w ziemi Egipskiej,
7:4
i nie usłucha was: i spuszczę rękę moję na Egipt, i wywiodę wojsko i lud mój, syny Izraelowe, z ziemie Egipskiej przez sądy barzo wielkie.
7:5
I będą wiedzieć Egipcjanie, żem ja jest Pan, którym wyciągnął rękę moję na Egipt, i wywiodłem syny Izraelowe z pośrzodku ich.
7:6
Uczynił tedy Mojżesz i Aaron, jako im PAN przykazał: tak uczynili.
7:7
A było Mojżeszowi ośmdziesiąt lat, Aaronowi ośmdziesiąt i trzy, gdy mówili do Faraona.
7:8
I rzekł PAN do Mojżesza i Aarona:
7:9
Gdy wam rzecze Farao: Ukażcie znaki, rzeczesz do Aarona: Weźmi laskę twoję a porzuć ją przed Faraonem, i obróci się w węża.
7:10
Wszedszy tedy Mojżesz i Aaron do Faraona, uczynili, jako był PAN przykazał. I wziął Aaron laskę przed Faraonem i sługami jego, która się obróciła w węża.
7:11
Ale Farao wezwał mędrców i czarowników i uczynili też oni przez czary Egipskie i jakieś tajemne sprawy tymże sposobem.
7:12
I porzucili każdy laskę swoję, które się obróciły w smoki: ale Aaronowa laska pożarła ich laski.
7:13
I zatwardziało serce Faraonowe, i nie usłuchał ich, jako był PAN przykazał.
7:14
I rzekł PAN do Mojżesza: Obciężało serce Faraonowe, nie chce puścić ludu.
7:15
Idź do niego rano, oto wynidzie do wody, i staniesz na potkaniu jego przy brzegu rzeki, a laskę, która się obróciła w smoka, weźmiesz w rękę swoję.
7:16
I rzeczesz do niego: PAN Bóg Hebrejczyków posłał mię do ciebie, mówiąc: Puść lud mój, aby mi ofiarował na puszczy, a aż dotąd nie chciałeś usłuchać.
7:17
Przetoż toć powiada PAN: Stąd poznasz, żem ja PAN: oto uderzę laską, która jest w ręce mojej, w wodę rzeki, a obróci się w krew.
7:18
Ryby też, które są w rzece, pozdychają, i zaśmierdzą się wody, i będą trapieni Egipcjanie pijący wodę rzeczną.
7:19
Rzekł też PAN do Mojżesza: Mów do Aarona: Weźmi laskę twoję a wyciągnij rękę twą na wody Egipskie i na rzeki ich, i na strugi, i kałuże, i na wszelkie jeziora wód, aby się obróciły w krew: a niech będzie krew po wszytkiej ziemi Egipskiej, tak w naczyniach drzewianych, jako i w kamiennych.
7:20
I uczynili Mojżesz i Aaron, jako im PAN przykazał. I podniózszy laskę uderzył w wodę rzeczną przed Faraonem i sługami jego: która się obróciła w krew.
7:21
A ryby, które były w rzece, pozdychały, i zaśmierdziała się rzeka, i nie mogli Egipcjanie pić wody rzecznej, i była krew we wszytkiej ziemi Egipskiej.
7:22
I uczynili takież czarownicy Egipscy czarami swemi. I zatwardziało serce Faraonowe, i nie usłuchał ich, jako był przykazał PAN.
7:23
I odwrócił się, i wszedł do domu swego, a nie przyłożył serca ani tym razem.
7:24
I wykopali wszyscy Egipcjanie około rzeki wodę, aby pili, bo nie mogli pić wody rzecznej.
7:25
I wyszło siedm dni, jako zaraził PAN rzekę.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta.
II Kor 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Była "sadzawka" w Syloe o której wzmiankę znajdujemy w Jan 9:7. Została zbudowana setki lat wcześniej przez Króla Hiskiasza (II Król 20:20, II Kron 32:30).
Sadzawka Siloe

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić