„Posłał z wysokości ogień w kości moje, który mię tak opanował; rozciągnął sieci przed nogami moimi, obrócił mię wstecz, uczynił mię opustoszonym i ustawicznie żałobliwym.”

Biblia Brzeska: Treny 1,13

Biblia Jakuba Wujka
Księga Wyjścia 21:1

21:1
Te są sądy, które im przełożysz:
21:2
Jeśli kupisz niewolnika Hebrejczyka, będzieć służył sześć lat, siódmego odejdzie wolny darmo.
21:3
Z jaką by suknią wszedł, z taką niech wynidzie. Jeśli mając żonę, i żona wespół wynidzie.
21:4
A jeśliby PAN jego dał mu żonę i urodziłaby syny i córki, niewiasta i dzieci jej będą Pana jego, a sam wynidzie z odzieniem swoim. [komentarz AS: używanie określenia PAN jako substytutu tetragramu JHWH bywa mylące. W tym wersecie chodzi przecież o człowieka, nie o Boga]
21:5
Jeśliby rzekł niewolnik: Miłuję Pana mego i żonę, i dzieci, nie wynidę wolnym,
21:6
stawi go Pan przed bogi i będzie przystawion do drzwi i podwojów, i przekole ucho jego szydłem, i będzie mu niewolnikiem na wieki.
21:7
Jeśli kto przeda córkę swoję, żeby była sługą, nie wynidzie jako zwykły wychodzić niewolnice.
21:8
Jeśli się nie spodoba oczom pana swego, któremu dana była, odprawi ją, a ludowi obcemu przedać nie będzie miał mocy, jeśli ją wzgardzi.
21:9
Ale gdzie by ją synowi swemu poszlubił, wedle obyczaju córek uczyni jej.
21:10
A jeśli mu drugą weźmie, opatrzy pannie wesele i szaty, i zapłaty wstydu nie odmówi.
21:11
Jeśli trzech tych rzeczy nie uczyni, wynidzie darmo bez pieniędzy.
21:12
Kto uderzy człowieka, chcąc zabić, niechaj śmiercią umrze.
21:13
Ale kto by zdradą nie czyhał, ale go Bóg podał w ręce jego, naznaczę tobie miejsce, na które ma uciec.
21:14
Jeśliby kto umyślnie zabił bliźniego swego i nasadziwszy się zdradą, od ołtarza mego oderwiesz go, aby umarł.
21:15
Kto by uderzył ojca swego abo matkę, niech śmiercią umrze.
21:16
Kto by ukradł człowieka a przedałby go, przekonany w występku, niechaj śmiercią umrze.
21:17
Kto by złorzeczył ojcu swemu abo matce, śmiercią niechaj umrze.
21:18
Jeśliby się zwadzili mężowie a uderzyłby jeden bliźniego swego kamieniem abo pięścią, a on by nie umarł, ale by leżał na łóżku:
21:19
jeśliby wstał i chodziłby krom domu o lasce swojej, nie winien będzie, który by uderzył: wszakże tak, żeby roboty jego i nakłady na lekarze nagrodził.
21:20
Kto by ubił niewolnika swego abo niewolnicę laską i umarliby w rękach jego, grzechu winien będzie.
21:21
Ale jeśli przez jeden dzień abo dwa żyw zostanie, nie będzie podległy karaniu: bo za pieniądze jego jest.
21:22
Jeśliby się powadzili mężowie a uderzyłby który niewiastę brzemienną, tak żeby poroniła, ale sama żywa została, podlęże szkodzie, ile by mąż niewiasty zażądał, a rozsądzcy osądzą.
21:23
Ale gdzie by śmierć na nię zatym przyszła, odda duszę za duszę,
21:24
oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę,
21:25
sparzelinę za sparzelinę, ranę za ranę, siność za siność.
21:26
Jeśliby kto uderzył w oko niewolnika swego abo niewolnicę i uczyniłby je jednookie, puści je wolno za oko, które wybił.
21:27
Jeśliby też wybił ząb niewolnikowi abo niewolnicy swojej, tymże sposobem wolne je wypuści.
21:28
Jeśliby wół rogiem ubódł męża abo niewiastę i umarliby, ukamionują go i nie będą jeść mięsa jego; pan też wołu nie będzie winien.
21:29
Ale jeśliby wół był rogobodziec od wczorajszego i dziś trzeciego dnia i oświadczyli się przed panem jego, a on by go nie zawarł, i zabiłby męża abo niewiastę, tedy i wołu ukamionują, i pana jego zabiją.
21:30
A jeśliby nadgrodę włożono nań, da za duszę swoje, cokolwiek zażądają.
21:31
Syna też i córkę, jeśli rogiem uderzy, takiemuż dekretowi podlęże.
21:32
Jeśli się na niewolnika i niewolnicę rzuci, trzydzieści syklów srebra da Panu, a wół ukamionowan będzie.
21:33
Jeśliby kto otworzył studnię i wykopał, a nie nakryłby jej, a wpadłby w nię wół abo osieł,
21:34
pan studnie odda zapłatę bydląt, a co zdechło, jego będzie.
21:35
Jeśliby wół cudzy zranił wołu czyjego, a on by zdechł, przedadzą wołu żywego i rozdzielą zapłatę, a mięso martwego między się podzielą.
21:36
Ale jeśli wiedział, że wół był rogobodźcą od wczorajszego i dziś trzeciego dnia, a nie strzegł go Pan jego, odda wołu za wołu, a mięso weźmie całe.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię.
Iz 43:5

W Chrystusie

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dolina Hinnom była miejscem na południe od Jerozolimy gdzie paliło się różnego rodzaju śmieci pochodzące z miasta. Palono je tam nieustannie. Grecka nazwa tego miejsca to "Gehenna", została ona użyta w Nowym Testamencie 12 razy i przetłumaczona jako piekło.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić