„Miałżebyś zaniechać ludzi jako ryb morskich, jako płazu, który nie ma pana?”

Biblia Gdańska: Abakuk 1,14

Biblia Jakuba Wujka
Księga Wyjścia 19:4

19:1
Miesiąca trzeciego wyszcia Izraela z ziemie Egipskiej w tenże dzień przyszli na pustynią Synaj.
19:2
Bo wyciągnąwszy z Rafidim i przyszedszy aż do puszczy Synaj, położyli się obozem na tymże miejscu i tamże rozbił Izrael namioty przeciw górze.
19:3
A Mojżesz wstąpił do Boga i zawołał go PAN z góry, i rzekł: To powiesz domowi Jakobowemu i oznajmisz synom Izraelowym:
19:4
Wyście sami widzieli, com uczynił Egipcjanom i jakom was nosił na skrzydłach orłowych, i wziął sobie.
19:5
Jeśli słuchać będziecie głosu mego i strzec umowy mojej, będziecie mi własnością ze wszech narodów: abowiem moja jest wszytka ziemia.
19:6
A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Te są słowa, które mówić będziesz do synów Izraelowych.
19:7
Przyszedł Mojżesz i zezwawszy starsze ludu przełożył im wszytki słowa, które PAN rozkazał.
19:8
I odpowiedział wszytek lud pospołu: Wszytko, co PAN rzekł, uczynimy. A gdy odniósł Mojżesz słowa ludu do PANA,
19:9
rzekł mu PAN: Już teraz przydę do ciebie we mgle obłoku, aby mię słyszał lud mówiącego do ciebie a wierzył ci na wieki. Odniósł tedy Mojżesz słowa ludu do PANA.
19:10
Który mu rzekł: Idź do ludu a poświęć je dzisiaj i jutro i niech wypiorą szaty swoje.
19:11
A niech będą gotowi na dzień trzeci: trzeciego dnia bowiem znidzie PAN przed wszytkim ludem na górę Synaj.
19:12
I zamierzysz granicę ludowi wokoło, i powiesz im: Strzeżcie się, abyście nie wstępowali na górę ani się dotykali granic jej. Wszelki, kto by się dotknął góry, śmiercią umrze.
19:13
Ręka się go nie tknie, ale kamieńmi zabit będzie abo strzałami ustrzelan; bądź bydle będzie, bądź człowiek, nie będzie żył. Gdy trąba brzmieć pocznie, tedy niech wstąpią na górę.
19:14
I zstąpił Mojżesz z góry do ludu i poświęcił ji. A gdy wyprali szaty swe,
19:15
rzekł do nich: Bądźcie gotowi na dzień trzeci a nie przystępujcie do żon waszych.
19:16
I już był przyszedł trzeci dzień a zaranie zaświtło: alić oto poczęły być słyszane gromy i łyskać się błyskawice, a obłok barzo gęsty okrywać górę, a brzmienie trąby im dalej, tym więcej się rozlegało. I zlękł się lud, który był w obozie.
19:17
A gdy je wywiódł Mojżesz na zabieżenie Bogu z miejsca obozu, stanęli pod samą górą.
19:18
A wszytka góra Synaj kurzyła się, przeto iż był PAN zstąpił na nię w ogniu i występował dym z niej jako z pieca: a wszytka góra była straszliwa.
19:19
A głos trąby z lekka się barziej rozlegał i dłużej się rozwłóczył. Mojżesz mówił, a Bóg mu odpowiadał.
19:20
I zstąpił PAN na górę Synaj na sam wierzch góry, i wezwał Mojżesza na wierzch jej. Tam, gdy wstąpił,
19:21
rzekł do niego: Zstąp a oświadcz ludowi, by snadź nie chciał przestąpić granic chcąc widzieć PANA i nie zginęło z nich barzo wielkie mnóstwo.
19:22
Kapłani też, którzy przystępują do PANA, niech się poświęcą, żeby ich nie pobił.
19:23
I rzekł Mojżesz do PANA: Nie będzie mógł lud wstąpić na górę Synaj. Tyś się bowiem oświadczył i rozkazał, mówiąc: Załóż granice około góry i poświęć ją.
19:24
Któremu PAN rzekł: Idź, zstąp, a wstąpisz ty i Aaron z tobą. Lecz kapłani i lud niech nie przestępują granic ani wstępują do PANA, by ich snadź nie pobił.
19:25
I zstąpił Mojżesz do ludu, i wszytko im powiedział.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszy raz gdy Jeremiasz nazywa się "prorokiem" jest to w Księdze Jeremiasza (Jer 20:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić