„Niech się ocucą, a nich wnidą narodowie w dolinę Jozafat, abowiem tam zasiędę na sąd wszytkich okolicznych narodów.”

Biblia Brzeska: Księga Joela 3,12

Biblia Jakuba Wujka
Księga Wyjścia 1:12

1:1
Te są imiona synów Izraelowych, którzy weszli do Egiptu z Jakobem, każdy z nich z domy swemi weszli:
1:2
Ruben, Symeon, Lewi, Juda,
1:3
Issachar, Zabulon i Beniamin,
1:4
Dan i Neftali, Gad i Aser.
1:5
Było tedy wszytkich dusz tych, którzy wyszli z biodry Jakobowej, siedmdziesiąt, a Jozef był w Egipcie.
1:6
Który gdy umarł, i wszyscy bracia jego, i wszytek on rodzaj,
1:7
synowie Izraelowi urośli i jakoby wyrastający rozmnożyli się. I zmocniwszy się zbytnie, napełnili ziemię.
1:8
Powstał tymczasem król nowy nad Egiptem, który nie wiedział o Jozefie.
1:9
I rzekł do ludu swego: Oto lud synów Izraelowych wielki i mocniejszy jest nad nas.
1:10
Pódźcie, mądrze potłummy go, by się snadź nie mnożył, a jeśliby przypadła na nas wojna, by się nie przyłączył nieprzyjaciołom naszym, a poraziwszy nas, nie wyszedł z ziemie.
1:11
Ustawił tedy nad nimi przełożone robót, aby je trapili ciężarami. I zbudowali miasta przybytków Faraonowi: Fitom i Ramesses.
1:12
A im barziej ich tłumili, tym więcej się mnożyli i rośli.
1:13
I nienawidzieli Egipcjanie synów Izraelowych, i trapili je naigrawając ich,
1:14
i ku gorzkości przywodzili żywot ich robotami ciężkimi gliny i cegły, i wszelaką służbą, którą byli obciążeni w robotach około ziemie.
1:15
I rzekł król Egipski babam Hebrejczyków, których jednę zwano Sefora, a drugą Fua,
1:16
przykazując im: Gdy będziecie babić Hebrejankom, a przyjdzie czas rodzenia, jeśli się syn urodzi, zabijcie go, a jeśli córka, zachowajcie.
1:17
Lecz baby bały się Boga i nie uczyniły według przykazania króla Egipskiego, ale zachowały chłopiątka.
1:18
Których wezwawszy król do siebie, rzekł: Cóż to jest, coście chciały uczynić, żeście chłopięta zachowały?
1:19
Które odpowiedziały: Nie sąć Hebrejanki jako Egipskie niewiasty, bo same umieją babić i pierwej rodzą, niżli przydziem do nich.
1:20
Uczynił tedy Bóg babam dobrze. I rozkrzewił się lud, i zmocnił się zbytnie.
1:21
A iż się bały Boga baby, zbudował im domy.
1:22
Rozkazał tedy Faraon wszytkiemu ludowi swemu, mówiąc: Co się kolwiek męskiej płci urodzi, to wrzućcie do rzeki, a cokolwiek niewieściej, zachowajcie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Mojżesza: Nie bój się go, gdyż wydam go w twoje ręce wraz z całym jego ludem oraz jego ziemią. Uczynisz z nim tak, jak uczyniłeś z Sychonem, królem amorejskim, który mieszkał w Cheszbonie.
IV Mojż 21:34

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Był tak ogromny głód w Samarii że 2 kobiety postanowiły zabić swoich synów i ich zjeść. Pierwszego dnia zjadły syna pierwszej kobiety a drugiego dnia kiedy miały zjeść syna drugiej kobiety ta druga ukryła go. (II Król 6:25-29).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić