„Efraim będzie spustoszony w dniu kary. Oznajmiłem wśród pokoleń Izraela to, co pewne.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ozeasza 5,9

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Sędziów 4:17

4:1
I przydali synowie Izraelowi złe czynić przed oczyma PANSKIMI po śmierci Aodowej,
4:2
i dał je PAN w ręce Jabin, króla Chananejskiego, który królował w Asor, a miał hetmana wojska swego, imieniem Sisarę, a sam mieszkał w Haroset pogańskim.
4:3
I wołali synowie Izraelowi do PANA: bo miał dziewięć set wozów kosistych, a przez dwadzieścia lat barzo je był ścisnął.
4:4
A była Debora, prorokini, żona Lapidot, która sądziła lud czasu onego.
4:5
A siedziała pod palmą, którą imieniem jej zwano, między Rama a Betel na górze Efraim, i chodzili do niej synowie Izraelowi na każdy sąd.
4:6
Która posłała i przyzwała Baraka, syna Abinoem, z Kedes Neftali i rzekła do niego: Przykazał ci PAN Bóg Izraelów: Idź a wiedź wojsko na górę Tabor, a weźmiesz z sobą dziesięć tysięcy rycerzów z synów Neftali i z synów Zabulon,
4:7
a ja przywiodę do ciebie, na miejsce potoka Cison, Sisarę, hetmana wojska Jabin, i wozy jego, i wszytek lud, a dam je w rękę twoję.
4:8
I rzekł do niej Barak: Jeśli pójdziesz ze mną, pójdę, jeśli nie będziesz chciała iść ze mną, nie pójdę.
4:9
Która rzekła do niego: Pójdęć z tobą, ale tego razu zwycięstwa nie przypiszą tobie, bo w niewieściej ręce będzie dan Sisara. A tak powstała Debora i poszła z Barakiem do Kedes.
4:10
Który przyzwawszy Zabulon i Neftali wyjachał z dziesiącią tysięcy waleczników, mając Deborę w towarzystwie swym.
4:11
A Haber, Cynejczyk, oddzielił się był niekiedy od inszych Cynejczyków, braciej swych, synów Hobab, powinnego Mojżeszowego, i rozbił był namioty aż do doliny, którą zową Sennim, a był podle Kedes.
4:12
I oznajmiono Sisarze, że wstąpił Barak, syn Abinoem, na górę Tabor,
4:13
i zebrał dziewięć set kosistych wozów i wszytko wojsko z Haroset pogańskiego do potoka Cison.
4:14
I rzekła Debora do Baraka: Wstań, boć ten jest dzień, którego dał PAN Sisarę w ręce twoje: oto on jest sam wodzem twoim. Tedy zstąpił Barak z góry Tabor i dziesięć tysięcy waleczników z nim.
4:15
I przestraszył PAN Sisarę i wszytkie wozy jego, i wszytek lud paszczeką miecza przed Barakiem tak barzo, że Sisara skoczywszy z woza pieszo uciekał,
4:16
a Barak gonił uciekające wozy i wojsko aż do Haroset pogańskiego, i wszystko mnóstwo nieprzyjacielskie aż do szczętu poległo.
4:17
A Sisara uciekając przyszedł do namiotu Jahel, żony Haber Cynejczyka. Bo był pokój między Jabin, królem Azor, a domem Haber Cynejczyka.
4:18
Wybieżawszy tedy Jahel przeciwko Sisarze rzekła do niego: Wnidź do mnie, panie mój. Wnidź, nie bój się. Który, gdy wszedł do jej namiotu i przykryty od niej płaszczem,
4:19
i rzekł do niej: Daj mi, proszę cię, trochę wody, boć pragnę barzo. Która otworzyła łagwicę mleka i dała mu pić, i nakryła go.
4:20
I rzekł Sisara do niej: Stój u drzwi namiotu, a gdy kto przyjdzie pytając cię i rzekąc: Jestże tu kto? odpowiesz: Nie masz nikogo.
4:21
Wzięła tedy Jahel, żona Haber, gwóźdź namiotowy, biorąc społem i młot, i wszedszy potajemnie i milczkiem, przyłożyła gwóźdź na skroń głowy jego, i uderzywszy weń młotem, wbiła w mózg aż do ziemie: który, spanie z śmiercią złączywszy, ustał i umarł.
4:22
Alić oto Barak, goniąc Sisarę, przybiegał, a Jahel, wyszedszy przeciw jemu, rzekła mu: Pódź, a ukażęć męża, którego szukasz. Który wszedszy do niej, ujźrzał Sisarę leżącego martwym, a gwóźdź wbity w skroni jego.
4:23
Uniżył tedy Bóg dnia onego Jabin, króla Chanaan, przed synmi Izrael;
4:24
którzy co dzień się wzmagali a mocną ręką tłumili Jabin, króla Chananejskiego, aż go zgładzili.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
Obj 12:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Izrael (Jakub) dał Józefowi kolorowy wzorzysty płaszcz gdy tamten miał 17 lat I Mojż 37:2-3.
Wzorzysta szata JózefaAutor: McDuck17.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć,
Fil 1:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić