„Ostrzyż się do goła, Syjonie, w żałobie nad ukochanymi swoimi dziećmi zrób sobie łysinę jak u sępa szeroką, gdyż zabiorą ci je do niewoli.”

Biblia Warszawska: Księga Micheasza 1,16

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Sędziów 18:8

18:1
W one dni nie było króla w Izraelu, a pokolenie Dan szukało sobie osiadłości, w której by mieszkało: bo aż do onego dnia między innemi pokoleńmi nie wzięło było działu.
18:2
A tak posłali synowie Dan z pokolenia i domu swego piąci mężów barzo mocnych z Saraa i z Estaol, aby wyszpiegowali ziemię i pilnie wypatrzyli. I rzekli im: Idźcie a wyszpiegujcie ziemię. Którzy gdy poszedszy, przyszli na górę Efraim i weszli do domu Michy, odpoczynęli tam,
18:3
a poznawszy głos młodzieńca Lewity i stojąc w jego gospodzie, rzekli do niego: Kto cię tu przywiódł? Co tu czynisz? Dlaczegoś tu chciał przyść?
18:4
Który im odpowiedział: To a to mi uczynił Michas i najął mię za myto, abych mu był kapłanem.
18:5
I prosili go, aby się radził PANA, żeby mogli wiedzieć, jeśli szczęśliwą drogą szli i jeśli rzecz miała mieć skutek.
18:6
Który im odpowiedział: Idźcie w pokoju: PAN patrzy na drogę waszę i na szcie, którym idziecie.
18:7
Poszedszy tedy pięć mężów, przyszli do Lais i ujźrzeli lud mieszkający w nim bez żadnej bojaźni, według zwyczaju Sydończyków, bezpiecznie i spokojnie, bo się im żaden nie sprzeciwił, i wielkich bogactw, a daleko od Sydonu i od wszytkich ludzi oddzieleni.
18:8
I wróciwszy się do braci swej do Saraa i Estaol, a co by sprawili, pytającym odpowiedzieli:
18:9
Wstańcie, pódźmy do nich, bośmy widzieli ziemię barzo bogatą i obfitą. Nie zaniedbywajcie, nie przestajcie, pódźmy a posiądźmy ją, nie będzie żadnej prace.
18:10
Wnidziemy do przespiecznych, do krainy barzo szerokiej, a da nam Pan miejsce, na którym nie masz niedostatku żadnej rzeczy z tych, które się na ziemi rodzą.
18:11
Wyjachali tedy z pokolenia Dan, to jest z Saraa i z Estaol, sześć set mężów przepasanych bronią wojenną,
18:12
a szedszy położyli się w Kariatiarim Judzkim; które miejsce od onego czasu Obóz Dan imię wzięło, a jest za Kariatiarim.
18:13
Stamtąd przeszli na górę Efraim. A gdy przyszli do domu Michy,
18:14
rzekli pięć mężów, którzy pierwej posłani byli na wyszpiegowanie ziemie Lais, do drugiej braciej swojej: Wiecie, że w tych domiech jest efod i terafim, i rycina, i licina: patrzcież, co się wam podoba.
18:15
A trochę ustąpiwszy, weszli do domu młodzieńca Lewity, który był w domu Michy, i pozdrowili go słowy spokojnemi.
18:16
A sześć set mężów tak, jako byli zbrojni, stali przede drzwiami.
18:17
Lecz oni, którzy byli weszli do domu młodzieńca, rycinę i efod, i terafim, i licinę wziąć usiłowali, a kapłan stał przede drzwiami, a sześć set mężów mocnych niedaleko czekali.
18:18
Wzięli tedy, którzy byli weszli, rycinę, efod i bałwany, i licinę. Którym rzekł kapłan: Cóż czynicie?
18:19
Któremu odpowiedzieli: Milcz a połóż palec na usta twoje, a pódź z nami, żebyśmy cię mieli za ojca i kapłana. Coć lepiej, żebyś był kapłanem w domu jednego męża, czy li w jednym pokoleniu i familijej w Izraelu?
18:20
Co gdy usłyszał, przyzwolił na ich powieści i wziął efod i bałwany, i rycinę, i szedł z nimi.
18:21
Którzy gdy odeszli, puściwszy przed sobą dziatki i bydło, i wszytko, co było kosztownego,
18:22
i już daleko było do domu Michy, mężowie, którzy mieszkali w domu Michy, zwoławszy się, gonili ich
18:23
i poczęli wołać za nimi. Którzy obejźrzawszy się, rzekli do Michy: Czego chcesz? Przecz wołasz?
18:24
Który odpowiedział: Bogi moje, którem sobie sprawił, pobraliście, i kapłana, i wszytko, co mam, a mówicie: Coć jest?
18:25
I rzekli mu synowie Dan: Strzeż się, abyś więcej do nas nie mówił i nie przyszli do ciebie mężowie rozgniewani, a zginąłbyś sam i z domem twoim.
18:26
I tak zaczętą drogą szli. A widząc Michas, że są mocniejszy nadeń, wrócił się do domu swego.
18:27
A sześć set mężów wzięli kapłana i cośmy wyżej powiedzieli. I przyszli do Lais, do ludu spokojnego i bezpiecznego, i porazili je paszczeką miecza, i miasto spalili,
18:28
a żaden ich zgoła nie ratował, że daleko mieszkali od Sydonu, a z żadnemi ludźmi nie mieli towarzystwa ani sprawy żadnej. A było miasto położone w krainie Rohob, które znowu zbudowawszy, mieszkali w nim
18:29
dawszy miastu imię Dan, wedle imienia ojca swego, którego zrodził Izrael: które przed tym Lais zwano.
18:30
I postawili sobie rycinę, i Jonatan, syna Gersam, syna Mojżeszowego, i syny jego kapłany w pokoleniu Dan, aż do dnia pojmania swego.
18:31
I został u nich bałwan Michów przez wszytek czas, póki był dom Boży w Silo. Naonczas nie było króla w Izraelu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
II Kor 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dzięki Bożej ponadnaturalnej mocy Eliasz biegł przed rydwanem króla Achaba przez około 15-20 mil (około 25-30 km) wyprzedzając go w drodze do Jezreel (I Król 18:46).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Miłujcie Pana wszyscy wierni jego! Pan strzeże wiernych, A wyniosłemu odpłaca tak jak zasługuje.
Ps 31:24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić