„I widziałem, a oto była postać z wyglądu jakby człowiek; w dół od tego, co wyglądało jak jego biodra, był ogień, a w górę od tego, co wyglądało jak jego biodra, był blask, jakby połysk polerowanego kruszcu.”

Biblia Warszawska: Księga Ezechiela 8,2

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rut 2:2

2:1
A Elimelech, mąż, miał krewnego, człowieka możnego i wielkich bogactw, imieniem Booz.
2:2
I rzekła Rut Moabitka do świekry swej: Jeśli każesz, pójdę na pole a będę zbierać kłosy, które by uszły ręku żeńców, gdziekolwiek gospodarza na się łaskawego najdę łaskę. Której ona odpowiedziała: Idź, córko moja.
2:3
Szła tedy i zbierała kłosy za żeńcami. I trafiło się, że ono pole miało pana imieniem Booz, który był z rodu Elimelech.
2:4
A oto sam przychodził z Betlejem i rzekł do żeńców: PAN z wami. Którzy mu odpowiedzieli: Niech ci błogosławi PAN.
2:5
I rzekł Booz młodzieńcowi, który stał nad żeńcami: Czyja to dziewka?
2:6
A on odpowiedział: Ta jest Moabitka, która przyszła z Noemi z kraju Moabickiego,
2:7
i prosiła, aby zbierała kłosy pozostałe idąc w tropy żeńców, a od poranku aż dotąd stoi na polu i ani na małą chwilę wróciła się do domu.
2:8
I rzekł Booz do Rut: Słuchaj, córko, nie chodź na insze pole na zbieranie ani odchodź z tego miejsca, ale się przyłącz do dziewek moich,
2:9
a gdzie żąć będą, idź pozad. Bom ja przykazał parobkom moim, abyć żaden przykry nie był, i owszem, jeśli upragniesz, idź do łagwie a pij wody, z których piją i parobcy.
2:10
Która upadszy na oblicze swe i pokłoniwszy się do ziemie, rzekła do niego: Skądże to mnie, żem nalazła łaskę w oczu twoich i raczysz mię znać, niewiastę cudzoziemkę?
2:11
Której on odpowiedział: Powiedziano mi wszytko, coś uczyniła świekrze twej po śmierci męża twego a żeś opuściła rodzice twoje i ziemię, w którejeś się rodziła, i przyszłaś do ludu, któregoś przedtym nie znała.
2:12
Niechżeć PAN odda za uczynek twój i zupełną zapłatę weźmi od PANA Boga Izraelowego, do któregoś przyszła i pod któregoś skrzydła się uciekła.
2:13
Która zaś rzekła: Nalazłam łaskę w oczu twych, panie mój, któryś mię pocieszył a mówiłeś do serca służebnice twej, która nie jestem podobna jednej z służebnic twoich.
2:14
I rzekł do niej Booz: Gdy godzina jedzenia będzie, przydź tu a jedz chleb i omaczaj skibkę twoję w occie. A tak siadła przy boku żeńców i nagromadziła sobie prażma, i jadła, i najadła się, a ostatek wzięła.
2:15
A stamtąd wstała, żeby kłosy wedle obyczaju zbierała. I przykazał Booz parobkom swoim, mówiąc: By też i żąć z wami chciała, nie brońcie jej,
2:16
i z waszych też snopów umyślnie rzucajcie, i zostać dopuszczajcie, aby bez wstydu zbierała, a zbierającej żaden nie łaj.
2:17
A tak zbierała na polu aż do wieczora, a co nazbierała laską wybiwszy i wymłóciwszy, nalazła jęczmienia jakoby miarę efy, to jest trzy wiertle.
2:18
Które niosąc, wróciła się do miasta i okazała świekrze swojej, i nadto wyjęła, i dała jej z ostatków pokarmu swego, którego się była najadła.
2:19
I rzekła jej świekra: Gdzieś dzisia zbierała a gdzieś robiła? Niech będzie błogosławion, który się nad tobą smiłował. I powiedziała jej, u kogo robiła, i imię powiedziała męża, że go zwano Booz.
2:20
Której odpowiedziała Noemi: Niech będzie błogosławiony od PANA, ponieważ tęż łaskę, którą pokazował żywym, zachował i umarłym. I zasię rzekła: Krewny nasz jest człowiek.
2:21
A Rut: To mi też, pry, rozkazał, żebym się tak długo przyłączyła do żeńców jego, aż wszystko zboże pożną.
2:22
Której rzekła świekra: Lepiej ci, miła córko, żebyś z dziewkami jego wychodziła na żniwo, abyć się kto na cudzym polu nie sprzeciwił.
2:23
A tak przyłączyła się do dziewek Booz. I tak długo z nimi żęła, aż jęczmień i pszenicę do gumien schowano.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.
Iz 54:4

W Chrystusie

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa
Efez 1:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Troje ludzi zabiło lwa w Biblii: (Samson: Sdz 14:5-9, Dawid: I Sam 17:34-36 i Benaja: II Sam 23:20, I Kron 11:22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić