„A tenci jest zakon domu tego: Na wierzchu góry wszystko ogrodzenie jego wszędzie w około najświętsze jest; oto tenci jest zakon domu tego.”

Biblia Gdańska (1881): Ezechyjel 43,12

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 7:17

7:1
I rzekł Pan do niego: Wnidź ty i wszystek dom twój do korabia: bom ciebie widział sprawiedliwym przed sobą w narodzie tym.
7:2
Ze wszytkich zwierząt czystych weźmiesz siedmiorgo i siedmiorgu, samca i samicę; a z zwierząt nieczystych po dwojgu i dwojgu, samca i samicę.
7:3
Ale i z ptastw powietrznych siedmiorgo i siedmiorgo, samca i samicę: aby zachowane było nasienie na wszytkiej ziemi.
7:4
Jeszcze bowiem, a po siedmi dniach spuszczę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy i wygładzę z ziemie wszelkie stworzenie, którem uczynił.
7:5
Uczynił tedy Noe wszystko, co mu PAN kazał.
7:6
A było mu sześć set lat, gdy wody potopu wylały po ziemi.
7:7
I wszedł Noe i synowie jego, żona jego i żony synów jego z nim do korabiu dla wód potopu.
7:8
Z źwierząt też czystych i nieczystych, i z ptastwa, i ze wszego, co się płaza po ziemi.
7:9
Dwojgo i dwojgo weszło do Noego w korab', samiec i samica, jako był przykazał PAN Noemu.
7:10
A gdy minęło siedm dni, wody potopu wylały po ziemi.
7:11
Roku sześćsetnego żywota Noego, miesiąca wtórego, siedmnastego dnia miesiąca, przerwały się wszystkie źrzódła przepaści wielkiej i upusty niebieskie otworzone są.
7:12
I spadł deszcz na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocy.
7:13
Onegóż dnia wszedł Noe i Sem, i Cham, i Jafet, synowie jego, żona i trzy żony synów jego z nimi do korabia.
7:14
Sami i wszelki zwierz według rodzaju swego, i wszytko bydło według rodzaju swego, i wszytko, co płaza po ziemi według rodzaju swego, i wszytko latające według rodzaju swego, i wszyscy ptacy, i wszytko, co ma skrzydła,
7:15
weszło do Noego do korabia, dwojgo i dwojgo ze wszytkiego ciała, w którym był duch żywota.
7:16
A które weszły, samiec i samica ze wszego ciała weszły, jako mu Bóg przykazał. I zamknął go PAN z nadworza.
7:17
I zstał się potop przez czterdzieści dni na ziemi. I wezbrały wody, i podniosły korab wysoko od ziemie.
7:18
Barzo bowiem były wylały i wszytko napełniły na wierzchu ziemie: a korab pływał po wodach.
7:19
A wody się zmocniły zbytnie nad ziemią i okryły się wszytkie góry wysokie pod wszytkim niebem.
7:20
Piętnaście łokci wyższa była woda nad górami, które była okryła.
7:21
I zgładzone jest wszelkie ciało, które się ruchało na ziemi: ptaków, zwierząt, bestyj, i wszytkich ziemopłazow, które się płazają po ziemi, wszyscy ludzie.
7:22
I wszytko, w czym jest duch żywota na ziemi, pomarło.
7:23
I wygładził Bóg wszytko stworzenie, które było na ziemi, od człowieka aż do bydlęcia, tak ziemopłaz, jako i ptastwo powietrzne; i wygładzone jest z ziemie, i został sam Noe i ci, którzy z nim byli w korabiu.
7:24
I opanowały wody ziemię sto i pięćdziesiąt dni.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblia Hebrajskiej znajdują się aktualnie 24 księgi, nie 39. Jest tak dla tego ponieważ Księgi 1 i 2 Samuela, Królów i Kronik są liczone jak jedna księga zamiast dwóch. Ezdrasz i Nehemiasz są złączone a 12 ksiąg wchodzących w skład proroków mniejszych jest w niej jedną księgą o nazwie "Księga Dwunastu".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego.
I Jan 2:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić