„PANIE, mocy moja i siło moja, i ucieczko moja w dzień utrapienia, do ciebie przydą narodowie od kończyn ziemie! I rzekną: Zaprawdę fałsz odziedziczyli byli ojcowie naszy, marność, która im nie pomogła.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jeremiasza 16,19

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 45:1

45:1
Nie mógł się dalej strzymać Jozef przed wielu przy nim stojących, przeto przykazał, aby wszyscy precz wyszli, a żaden obcy nie był przy poznaniu społecznym.
45:2
I podniósł głos z płaczem: który słyszeli Egipcjanie i wszystek dom Faraonów.
45:3
I rzekł braciej swej: Jam ci jest Jozef! Jeszczeli żyw ociec mój? Nie mogli bracia odpowiedzieć, wielką bojaźnią przestraszeni.
45:4
Do których on rzekł łaskawie: Przystąpcie się do mnie. A gdy przystąpili blisko: Jam ci jest, prawi, Jozef, brat wasz, któregoście przedali do Egiptu.
45:5
Nie bójcie się i niech się wam nie zda rzecz ciężka, żeście mię przedali do tych krajów. Dla zdrowia bowiem waszego posłał mię Bóg przed wami do Egiptu.
45:6
Dwie lecie bowiem temu jako głód począł być na ziemi, a jeszcze pięć lat zostaje, których nie będzie się mogło orać ani żąć.
45:7
I Bóg mię wprzód posłał, abyście byli zachowani na ziemi a żebyście mogli mieć pokarmy ku żywności.
45:8
Nie wasząć radą, ale za Bożą wolą tu jestem posłany; który mię uczynił jako ojcem Faraonowym i panem wszytkiego domu jego, i przełożonym we wszytkiej ziemi Egipskiej.
45:9
Spieszcie się i jedźcie do ojca mego a powiedźcie mu: Toć j wskazuje syn twój, Jozef: Bóg mię uczynił panem wszytkiej ziemi Egipskiej, przyjedź do mnie, nie mieszkaj.
45:10
I będziesz mieszkał w ziemi Gessen a będziesz przy mnie ty, i synowie twoi, i synowie synów twoich, owce twoje i bydło twoje, i wszystko, co masz.
45:11
I tam cię będę żywił (bo jeszcze zostaje pięć lat głodu), abyś i ty nie zginął, i dom twój, i wszystko, co masz.
45:12
Oto oczy wasze i oczy brata mego, Beniamina, widzą, że usta moje mówią do was.
45:13
Oznajmicież ojcu memu wszytkę zacność moję i wszytko, coście widzieli w Egipcie. Spieszcież się a przywieźcie go do mnie.
45:14
A gdy obłapiając padł na szyję Beniamina, brata swego, płakał: a on też także płakał na szyi jego.
45:15
I całował Jozef wszytkę bracią swoję i płakał nad każdym, po tym śmieli mówić do niego.
45:16
I usłyszano jest, i gęstą mową rozgłoszono na dworze królewskim: Przyjachali bracia Jozefowi. I uradował się Farao i wszystek dom jego.
45:17
I rzekł do Jozefa, aby rozkazał braciej swej, mówiąc: Nakładszy na bydlęta, jedźcie do ziemie Chananejskiej.
45:18
A weźcie stamtąd ojca waszego i rodzinę a przyjedźcie do mnie, a ja wam dam wszystkie dobra Egipskie, abyście używali tłustości ziemie.
45:19
Rozkaż też, aby wzięli wozy z ziemie Egipskiej dla odwiezienia dziatek i żon swych. A mów: Weźmicie ojca waszego a spieszcie się co naprędzej przyjeżdżając.
45:20
A nie zostawiajcie nic z sprzętu waszego, bo wszystkie bogactwa Egipskie wasze będą.
45:21
I uczynili synowie Izraelowi, jako im kazano. Którym dał Jozef wozy, według Faraonowego rozkazania, i strawy na drogę.
45:22
Każdemu też kazał przynieść dwie szacie: a Beniaminowi dał trzysta srebrników z piącią szat co nalepszych:
45:23
Tak wiele też pieniędzy i szat posyłając ojcu swemu, przydawszy i osłów dziesięć, którzy by odwieźli ze wszystkich bogactw Egiptu, i także wiele oślic niosących pszenice i chleb w drodze.
45:24
Puścił tedy bracią swą, a gdy odjeżdżali, mówił im: Nie gniewajcie się w drodze.
45:25
Którzy wyjachawszy z Egiptu, przyszli do ziemie Chananejskiej do ojca swego, Jakoba.
45:26
I oznajmili mu, mówiąc: Jozef, syn twój, żyw, a on panuje we wszystkiej ziemi Egipskiej. Co usłyszawszy Jakob, jakoby z ciężkiego snu ocknąwszy, przedsię im nie wierzył.
45:27
Oni przedsię powiadali mu wszytek porządek rzeczy. A gdy ujźrzał wozy i wszytko, co posłał, ożył duch jego,
45:28
i rzekł: Dosyć mi na tym, jeśli jeszcze syn mój Jozef żywie; pójdę a oglądam go pierwej, niżli umrę.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy - nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Niektórzy ludzie twierdzą absurdalnie że nie wierzą w Stary Testament tylko w Nowy Testament.
Około 850 fragmentów Starego Testamentu jest cytowanych lub przywoływanych w Nowym Testamencie, a tylko kilka z nich występuje więcej niż jeden raz.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić