„Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tymoteusza 4,20

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 26:3

26:1
A gdy był głód w ziemi po onym nieurodzaju, który był za czasów Abrahamowych, poszedł Izaak do Abimelecha, króla Palestyńskiego, do Gerary.
26:2
I ukazał mu się PAN, i rzekł: Nie zstępuj do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, którą ja tobie powiem.
26:3
I bądź gościem w niej, a będę z tobą i będęć błogosławił: tobie bowiem i nasieniu twemu dam te wszytkie kraje pełniąc przysięgę, którąmem przyrzekł Abrahamowi, ojcu twemu.
26:4
I rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie, i dam potomkom twoim wszytkie te krainy. I BĘDĄ BŁOGOSŁAWIONE w nasieniu twoim wszytkie narody ziemie:
26:5
dlatego iż był posłuszny Abraham głosu mego i strzegł przykazania i mandatów moich, i zachował ceremonie i prawa moje.
26:6
Mieszkał tedy Izaak w Gerarach.
26:7
Którego gdy pytali mężowie miejsca onego o żenie jego, odpowiedział: Siostra moja jest: bo się bał wyznać, że mu była złączona małżeństwem: mniemając, by go snadź nie zabili dla jej piękności.
26:8
A gdy minęło dni wiele, a tamże mieszkał, wyglądając Abimelech, król Palestyński, oknem, ujźrzał go żartującego z Rebeką, żoną swoją.
26:9
A przyzwawszy go rzekł: Jasna rzecz jest, że to żona twoja: Czemużeś skłamał, żeby to była siostra twoja? Odpowiedział: Bałem się, abych nie zginął dla niej.
26:10
I rzekł Abimelech: Czemuś nas oszukał? Mógłby się był kto z ludu zyjść z żoną twoją i przywiódłbyś był na nas grzech wielki.
26:11
I przykazał wszytkiemu ludowi mówiąc: Kto by się dotknął żony człowieka tego, śmiercią umrze.
26:12
I siał Izaak w onej ziemi, i nalazł onego roku tyle stokroć. I błogosławił mu PAN.
26:13
I zbogacił się człowiek, i postępował mnożąc się i rosnąc, aż został zbytnie wielkim.
26:14
Miał też stada owiec i bydła, i czeladzi mnóstwo. Przeto zajźrząc mu Palestynowie,
26:15
wszytkie studnie, które byli wykopali słudzy ojca jego Abrahama, na on czas zasypali, napełniwszy ziemią;
26:16
tak iż i sam Abimelech mówił do Izaaka: Odejdź od nas, zstałeś się bowiem daleko od nas możniejszym.
26:17
A on odchodząc, żeby przyszedł do potoku Gerary, i tam mieszkał.
26:18
Wykopał zasię drugie studnie, które ukopali byli słudzy ojca jego Abrahama i które po śmierci jego niegdy Filistynowie byli zasypali, i nazwał je temiż imiony, którymi przedtym nazwał był ociec.
26:19
I kopali na strumieniu, i naleźli wodę żywą.
26:20
Ale i tam był poswarek pasterzów Gerary przeciw pasterzom Izaakowym, mówiących: Nasza to woda. Prze co imię studnie, z tego, co się stało, nazwał Potwarzą.
26:21
Wykopali jeszcze i inszą: i o tę także swarzyli się. I nazwał ją Nieprzyjaźnią.
26:22
A odszedszy stamtąd ukopał inszą studnią, o którą już sporu nie wiedli. A tak nazwał imię jej Rozszerzenie, mówiąc: Teraz rozszerzył nas Pan i dał róść na ziemi.
26:23
I wstąpił z onego miejsca do Bersabei.
26:24
Gdzie mu się PAN ukazał tejże nocy, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bo ja z tobą jestem: będęć błogosławił i rozmnożę nasienie twoje dla sługi mego Abrahama.
26:25
Przetoż tam zbudował ołtarz, a wzywając imienia PANSKIEGO rozbił namiot i rozkazał sługam swym, aby kopali studnią.
26:26
Na które miejsce gdy przyszli z Gerary Abimelech i Ochozat, przyjaciel jego, i Fikol, hetman żołnierstwa,
26:27
rzekł do nich Izaak: Przeczeście przyszli do mnie, człowieka, którego nienawidzicie i wypędziliście od siebie?
26:28
A oni odpowiedzieli: Widzieliśmy, iż PAN jest z tobą, i dlategośmy rzekli: Niech będzie przysięga między nami i uczyńmy przymierze,
26:29
abyś nam nie czynił nic złego, jako i my niceśmy twego nie ruszyli aniśmy uczynili, co by cię obraziło, aleśmy cię w pokoju puścili rozmnożonego błogosławieństwem PANSKIM.
26:30
I sprawił im ucztę. A gdy się najedli i napili,
26:31
wstawszy rano przysięgli sobie spólnie i puścił je Izaak w pokoju na miejsce ich.
26:32
Alić oto przyszli tegoż dnia słudzy Izaakowi powiadając mu o studniej, którą wykopali, i mówiąc: Naleźliśmy wodę.
26:33
Skąd nazwał ją Dostatkiem, a imię miastu dano Bersabee aż do dnia dzisiejszego.
26:34
A Ezaw mając czterdzieści lat pojął żony: Judyt, córkę Beery Hetejczyka, i Basemat, córkę Elon z tegoż miejsca.
26:35
Które obie obraziły serce Izaaka i Rebeki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie.
Kol 1:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii o psach mówi się zawsze nieprzychylnie, porównywane są one w niej do: prostytutek (V Mojż 23:18), chciwego człowieka (Iz 56:10), złego człowieka (Fil 3:2, Obj 22:15). W czasach Biblijnych psy były zwierzętami którymi się pogardzało.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić