„w nocy i we dnie barziej prosząc, abyśmy oglądali twarz waszę i dopełnili tego, czego nie dostaje wierze waszej.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Tesaloniczan 3,10

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 22:1

22:1
Co gdy się zstało, kusił Bóg Abrahama i rzekł do niego: Abrahamie, Abrahamie! A on odpowiedział: Owom ja.
22:2
Rzekł mu: Weźmi syna twego jednorodzonego, którego miłujesz, Izaaka, a idź do ziemie Widzenia: i tam go ofiarujesz na całopalenie, na jednej górze, którą ukażę tobie.
22:3
Abraham tedy wstawszy w nocy osiodłał osła swego. Wziąwszy z sobą dwu młodzieńców i Izaaka, syna swego, a narąbawszy drew do całopalenia szedł na miejsce, na które mu Bóg rozkazał.
22:4
A dnia trzeciego, podniózszy oczy, ujźrzał miejsce z daleka
22:5
i rzekł do sług swoich: Poczekajcie tu z osłem, a ja z dziecięciem aż do onąd pospieszywszy, skoro uczynimy pokłon, wrócimy się do was.
22:6
Nabrał też drew całopalenia i włożył na Izaaka, syna swego, a sam niósł w rękach ogień i miecz. A gdy oba szli pospołu,
22:7
rzekł Izaak ojcu swemu: Ojcze mój! A on odpowiedział: Czego chcesz, synu? Oto, prawi, ogień i drwa, a gdzież ofiara całopalenia?
22:8
A Abraham rzekł: Bóg opatrzy sobie ofiarę całopalenia, synu mój. Szli tedy pospołu
22:9
i przyszli na miejsce, które mu ukazał Bóg, na którym zbudował ołtarz i ułożył drwa na nim. A związawszy Izaaka, syna swego, włożył go na ołtarz na stos drew.
22:10
I wyciągnął rękę, i porwał miecz, aby ofiarował syna swego.
22:11
A oto Anjoł PANSKI z nieba zawołał, mówiąc: Abrahamie, Abrahamie! Który odpowiedział: Owom ja.
22:12
I rzekł mu: Nie ściągaj ręki twej na dziecię ani mu czyń namniej: terazem doznał, że się boisz Boga i nie sfolgowałeś jedynemu synowi twemu dla mnie.
22:13
Podniósł Abraham oczy swoje i ujźrzał za sobą barana, a on uwiązł za rogi w cierniu. Którego wziąwszy ofiarował całopalenie miasto syna.
22:14
I nazwał imię miejsca onego: PAN widzi. Stądże aż po dziś dzień zowią: Na górze PAN ujźrzy.
22:15
I zawołał Anjoł PANski Abrahama po wtóre z nieba, mówiąc:
22:16
Przez mię samego przysiągłem, mówi Pan: ponieważeś uczynił tę rzecz, a nie sfolgowałeś synowi twemu jednorodzonemu dla mnie,
22:17
błogosławić ci będę i rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim: posiędzie nasienie twoje brony nieprzyjaciół swoich
22:18
i BŁOGOSŁAWIONE BĘDĄ w nasieniu twoim wszytkie narody ziemie, żeś był posłuszny głosu mego.
22:19
I wrócił się Abraham do sług swoich, i przyszli pospołu do Bersabei, i mieszkał tam.
22:20
Gdy się to tak zstało, dano znać Abrahamowi, że też Melcha narodziła synów Nachorowi, bratu jego:
22:21
Hus, pierworodnego, i Buz, brata jego, i Kamuel, ojca Syryjczyków,
22:22
i Kased, i Azaw, Feldas też i Jedlaf,
22:23
i Batuel, z którego się urodziła Rebeka: ośmi tych urodziła Melcha Nachorowi, bratu Abrahamowemu.
22:24
A nałożnica jego, imieniem Roma, urodziła Taber, i Gaham, i Tahas, i Maacha.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz zmienił imię Hoszei na Jozue (IV Mojż 13:16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić