„Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Daniela 12,8

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 21:5

21:1
A PAN nawiedził Sarę, jako był obiecał, i wypełnił, co powiedział.
21:2
I poczęła, i urodziła syna w starości swojej, czasu, który jej był Bóg przepowiedział.
21:3
I nazwał Abraham imię syna swego, którego mu zrodziła Sara, Izaak.
21:4
I obrzezał go dnia ósmego, jako mu Bóg przykazał.
21:5
Gdy mu było sto lat, w tym wieku ojcowskim narodził się Izaak.
21:6
I rzekła Sara: Śmiech mi uczynił Bóg: ktokolwiek usłyszy, pomoże mi śmiechu.
21:7
I zasię rzekła: Kto by wierzył, że Abraham usłyszeć miał, iż Sara piersiami karmi syna, którego mu już staremu urodziła?
21:8
Rosło tedy dziecię i odchowane jest, i uczynił Abraham wielką ucztę w dzień odchowania jego.
21:9
A gdy ujźrzała Sara syna Agary Egipcjanki grającego z Izaakiem, synem swoim, rzekła do Abrahama:
21:10
Wyrzuć tę niewolnicę i syna jej: nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnice z synem moim, Izaakiem.
21:11
Przykro to przyjął Abraham dla syna swego.
21:12
Któremu rzekł Bóg: Niech ci się nie zda ostro o dziecięciu i o niewolnicy twojej, we wszytkim, coć kolwiek rzecze Sara, słuchaj głosu jej: bo w Izaaku będzieć nazwane nasienie.
21:13
Aleć i syna niewolnice rozmnożę w naród wielki, ponieważ nasieniem twoim jest.
21:14
Wstał tedy Abraham rano i wziąwszy chleb i bukłak wody, włożył na plecy jej i oddał jej dziecię, i odprawił ją. Która poszedszy, błądziła w puszczy Bersabee.
21:15
A gdy nie zstało wody w bukłaku, porzuciła dziecię pod jednym z drzew, które tam były,
21:16
i odeszła, i usiadła przeciw niemu z daleka, ile łuk zastrzelić może, rzekła bowiem: Nie będę patrzyła na umierające dziecię. A siedząc naprzeciwko podniosła głos swój i płakała.
21:17
I wysłuchał Bóg głos dziecięcy. I zawołał Anjoł Boży Agary z nieba, mówiąc: Co czynisz Agar? nie bój się: wysłuchał bowiem Bóg głos dziecięcy z miejsca, na którym jest.
21:18
Wstań, weźmi dziecię a ujmi je za rękę jego: bo w naród wielki rozmnożę go.
21:19
I otworzył Bóg oczy jej: która ujźrzawszy studnię wody, szła i napełniła bukłak, i dała pić dziecięciu.
21:20
I był z nim: który urósł i mieszkał na puszczy, i zstał się z młodości strzelcem.
21:21
I mieszkał w puszczy Faran, i wzięła mu matka jego żonę z ziemie Egipskiej.
21:22
Tegoż czasu rzekł Abimelech i Fikol, hetman wojska jego, do Abrahama: Bóg z tobą jest we wszytkim, co czynisz.
21:23
A tak przysięż przez Boga, że mi nie będziesz szkodził ani potomnym moim, ani pokoleniu memu, ale według miłosierdzia, którem ci uczynił, uczynisz mnie i ziemi, w którejeś przebywał przychodniem.
21:24
I rzekł Abraham: Ja przysięgę.
21:25
I strofował Abimelecha o studnią wody, którą gwałtem odjęli byli słudzy jego.
21:26
I odpowiedział Abimelech: Nie wiedziałem, kto by to uczynił; nawet i tyś mi nie oznajmił i jam nie słyszał o tym, dopiero dziś.
21:27
Nabrał tedy Abraham owiec i wołów i dał Abimelechowi, i uczynili oba przymierze.
21:28
I postawił Abraham siedmioro owiec z trzody osobno.
21:29
Któremu rzekł Abimelech: Na co to siedmioro owiec, któreś postawił osobno?
21:30
A on: Siedmioro, prawi, owiec weźmiesz z ręki mojej, aby mi były na świadectwo, żem ja wykopał tę studnią.
21:31
I dlatego nazwano miejsce ono Bersabee: iż tam oba przysięgli.
21:32
I weszli w przymierze o studnią przysięgi.
21:33
I wstał Abimelech i Fikol, hetman wojska jego, i wrócili się do ziemie Palestyńskiej. A Abraham nasadził gaj w Bersabei i wzywał tam imienia PANA Boga Wiecznego.
21:34
I był obywatelem ziemie Palestyńskiej przez wiele czasów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
Fil 4:6

W Chrystusie

Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
Rzym 12:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Oprócz naszego Zbawiciela Jezusa był także inny człowiek o imieniu Jezus w Nowym Testamencie (Kol 4:11). Człowiek ten był zwany także "Justus" i był towarzyszem Pawła.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić