„Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował?”

Biblia Warszawska: Księga Amosa 3,8

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 18:1

18:1
I ukazał mu się PAN w dolinie Mambre siedzącemu we drzwiach namiotu swego w samo gorąco dniowe.
18:2
A gdy podniósł oczy swe, ukazali mu się trzej mężowie stojący blisko niego: które ujźrzawszy wybieżał przeciwko im ze drzwi namiotu i pokłonił się do ziemie.
18:3
I rzekł: Panie, jeślim nalazł łaskę w oczach twoich, nie mijaj sługi twego,
18:4
ale przyniosę troszkę wody, a umyjcie nogi wasze i odpoczyńcie pod drzewem.
18:5
I przyniosę kęs chleba, i posilicie serce wasze, potym pójdziecie: dla tegoście bowiem zstąpili do sługi swego. A oni rzekli: Uczyń, jakoś rzekł.
18:6
Pośpieszył się Abraham w namiot do Sary i rzekł jej: Spiesz się, trzy miarki światłej mąki rozczyń a naczyń podpłomyków.
18:7
Sam też do bydła pobieżał i wziął stamtąd cielę młodziuchne i wyborne, i dał pacholęciu, który pospieszył i uwarzył je.
18:8
Wziął też masła i mleka, i cielę, które był uwarzył, i położył przed nimi, a sam stał wedle nich pod drzewem.
18:9
A gdy się najedli, rzekli do niego: Gdzie jest Sara, żona twoja? On odpowiedział: Oto w namiecie jest.
18:10
Któremu rzekł: Wracając się przyjdę do ciebie o tym czasie, da li Bóg zdrowie, a Sara, żona twoja, będzie syna miała. Co usłyszawszy Sara, rozśmiała się za drzwiami namiotu.
18:11
A byli oboje starzy i zeszłego wieku i już były ustały Sarze białogłowskie rzeczy.
18:12
Która rozśmiała się potajemnie, mówiąc: Gdym się już zstarzała i pan mój jest stary, rozkoszy patrzyć będę?
18:13
I rzekł PAN do Abrahama: Czemu się rozśmiała Sara mówiąc: Izaż prawdziwie porodzę babą będąc?
18:14
Izali Bogu jest co trudnego? Jako się rzekło, wrócę się do ciebie o tymże czasie, da li Bóg zdrowie, i będzie miała Sara syna.
18:15
Zaprzała Sara, mówiąc: Nie śmiałam się: bojaźnią przestraszona. A Pan: Nie jest, prawi, tak: aleś się śmiała.
18:16
Gdy tedy wstali zonąd mężowie, obrócili oczy ku Sodomie, a Abraham szedł wespół prowadząc je.
18:17
I rzekł PAN: Izali mogę zataić przed Abrahamem, co uczynię:
18:18
ponieważ on ma być w lud wielki i siły mocnej, i BŁOGOSŁAWIONE BYDŹ MAJĄ w nim wszytkie narody ziemie?
18:19
Wiem bowiem, iż rozkaże synom swoim i domowi swemu po sobie, aby strzegli drogi PANSKIEJ i czynili sąd i sprawiedliwość: aby przywiódł PAN dla Abrahama wszytko, co mówił do niego.
18:20
Rzekł tedy PAN: Krzyk Sodomy i Gomory rozmnożył się i grzech ich zbytnie ociężał.
18:21
Zstąpię i oglądam, jeśliż krzyk, który mię doszedł, skutkiem wypełnili, czy li nie tak jest, abym wiedział.
18:22
I obrócili się zonąd, i poszli do Sodomy. Lecz Abraham jeszcze stał przed PANEM.
18:23
I przystąpiwszy się rzekł: Izali zatracisz sprawiedliwego z niezbożnym?
18:24
Jeśliż będzie pięćdziesiąt sprawiedliwych w mieście, zginąż społem? I nie przepuścisz miejscu onemu dla piącidziesiąt sprawiedliwych, jeśliż będą w nim?
18:25
Niech to daleko będzie od ciebie, abyś tę rzecz uczynić miał i zabił sprawiedliwego z niezbożnym a żeby był sprawiedliwy jako i niezbożny. Nie twoja to: który sądzisz wszytkę ziemię, żadną miarą nie uczynisz sądu tego!
18:26
I rzekł PAN do niego: Jeśli najdę w Sodomie pięćdziesiąt sprawiedliwych w samym mieście, odpuszczę wszytkiemu miejscu dla nich.
18:27
A odpowiadając Abraham rzekł: Iżem raz począł, będę mówił do PANA mego, aczem proch i popiół.
18:28
A jeśliby mniej piącią było sprawiedliwych niż pięćdziesiąt: czy zatracisz dla czterdziestu i piąci wszytko miasto? I rzekł: Nie zatracę, jeśli tam najdę czterdziestu piąci.
18:29
Rzekł jeszcze do niego: A jeśli się tam najdą czterdzieści, co uczynisz? Odpowiedział: Nie zatracę dla czterdziestu.
18:30
Rzekł: Nie gniewaj się, PANIE, proszę, jeśli przemówię. A jeśli się tam najdą trzydzieści? Odpowiedział: Nie uczynię, jeśli tam najdę trzydziestu.
18:31
Rzekł: Gdyżem raz począł, będę mówił do Pana mego: A jeśli się tam najdą dwadzieścia. Odpowiedział: Nie zatracę dla dwudziestu.
18:32
Proszę, rzekł, nie gniewaj się PANIE, jeśli jeszcze raz przerzekę: A jeśli się tam najdą dziesięć? Odpowiedział: Nie zatracę dla dziesiąci.
18:33
I poszedł PAN, jako przestał mówić do Abrahama, a on się też wrócił na miejsce swoje.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszym mężem Rut był Machlon (Rut 1:4-5, Rut 4:10). Po jego śmierci wyszła ona ponownie za mąż za Boaza (Rut 4:13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić