„Abowiem myśli moje nie myśli wasze ani drogi wasze drogi moje, mówi PAN.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Izajasza 55,8

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 17:14

17:1
Zaczym gdy dziewiącidziesiąt i dziewiąci lat być począł, ukazał mu się PAN i rzekł do niego: Jam Bóg wszechmogący: chodź przede mną a bądź doskonały.
17:2
A uczynię przymierze moje między mną i tobą i rozmnożę cię zbytnie wielce.
17:3
Padł Abram pochylony na oblicze.
17:4
I rzekł mu Bóg: Jam jest, a przymierze moje z tobą, i będziesz ojcem wiela narodów.
17:5
I imię twoje nie będzie dalej zwane Abram, ale będziesz zwań Abraham: bom cię ojcem wiela narodów postanowił.
17:6
I uczynię, że się rozmnożysz barzo wielce i rozkrzewię cię w narody, i królowie z ciebie wynidą.
17:7
I postanowię umowę między mną a tobą i między nasieniem twym po tobie w narodziech ich przymierzem wiecznym: żebym był Bogiem twoim i nasienia twego po tobie.
17:8
I dam tobie i nasieniu twemu ziemię pielgrzymowania twego, wszytkę ziemię Chananejską w osiadłość wieczną, i będę Bogiem ich.
17:9
I rzekł zasię Bóg do Abrahama: I ty tedy będziesz strzegł przymierza mego i nasienie twoje po tobie w narodziech swoich.
17:10
To jest przymierze moje, które zachowacie między mną a wami i nasieniem twym po tobie: obrzezany będzie z was każdy mężczyzna.
17:11
A obrzeżecie ciało odrzezku waszego, aby było na znak przymierza między mną a wami.
17:12
Dzieciątko ośmi dni będzie obrzezano między wami, każdy mężczyzna w narodziech waszych: tak w domu urodzony sługa, jako i kupiony, będzie obrzezany, i którykolwiek nie jest z pokolenia waszego.
17:13
I będzie umowa moja na ciele waszym na przymierze wieczne.
17:14
Mężczyzna, którego odrzezku ciało nie będzie obrzezane, będzie wygładzona dusza ona z ludu swego: iż przymierze moje wzruszył.
17:15
Rzekł też Bóg do Abrahama: Saraj, żonę twoją, nie będziesz zwał Saraj, ale Sarą.
17:16
I będę jej błogosławił, i dam ci z niej syna, któremu błogosławić będę, i będzie w narody, i królowie ludów wynidą z niego.
17:17
Upadł Abraham na oblicze swoje i rozśmiał się mówiąc w sercu swoim: Co mniemasz, że stuletniemu syn się urodzi? I Sara w dziewięćdziesiąt lat porodzi?
17:18
I rzekł do Boga: Oby Ismael żył przed tobą.
17:19
I rzekł Bóg do Abrahama: Sara, żona twoja, urodzi tobie syna i nazowiesz imię jego Izaak, i postanowię umowę moje jemu na przymierze wieczne i nasieniu jego po nim.
17:20
O Ismaela też wysłuchałem cię. Oto błogosławię mu i rozmnożę, i rozszerzę go barzo: dwanaście książąt zrodzi i rozkrzewię go w naród wielki.
17:21
Ale przymierze moje ustawię do Izaaka, którego tobie urodzi Sara o tym czasie w roku drugim.
17:22
A gdy się dokonała rzecz mówiącego z nim, wstąpił Bóg od Abrahama.
17:23
I wziął Abraham Ismaela, syna swego, i wszytkie sługi urodzone w domu jego i wszytkie, które był kupił, wszytkie mężczyzny ze wszech mężów domu swego: i obrzezał ciało odrzezku ich zaraz onegoż dnia, jako mu był Bóg przykazał.
17:24
Abrahamowi było dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, kiedy obrzezał ciało odrzezku swego.
17:25
A Ismael, syn, trzynaście lat miał spełna czasu obrzezania swego.
17:26
Tegoż dnia obrzezań jest Abraham i Ismael, syn jego.
17:27
I wszyscy mężowie domu jego, tak w domu urodzeni, jako i kupieni, i cudzoziemcy pospołu obrzezani są.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W całej Biblii nie ma ani jednego miejsca w którym byłaby zanotowana rozmowa pomiędzy Adamem i Ewą.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić