„Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu!”

Biblia Warszawska: Księga Habakuka 2,12

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 11:27

11:1
A ziemia była jednego języka i tejże mowy.
11:2
I gdy szli od wschodu słońca, naleźli pole na ziemi Sennaar i mieszkali na nim.
11:3
I rzekli jeden do bliskiego swego: Pódźcie, naczyńmy cegieł i wypalmy je ogniem. I mieli cegłę miasto kamienia, a ił klijowaty miasto wapna.
11:4
I rzekli: Pódźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której by wierzch dosięgał do nieba, a uczyńmy sławne imię nasze pierwej, niźli się rozproszymy po wszystkich ziemiach.
11:5
I zstąpił PAN, aby oglądał miasto i wieżę, którą budowali synowie Adamowi.
11:6
I rzekł: Oto jeden jest lud i jeden język wszytkim: a poczęli to czynić i nie przestaną od myśli swych, aż je skutkiem wypełnią.
11:7
Przeto pódźcie, zstąpmy, a pomieszajmy tam język ich, aby nie słyszał żaden głosu bliźniego swego.
11:8
I tak rozproszył je PAN z onego miejsca po wszytkich ziemiach, i przestali budować miasta.
11:9
I przetoż nazwano imię jego Babel, iż tam pomieszany jest język wszytkiej ziemie: i zonąd rozproszył je PAN po wszytkich krainach.
11:10
Te są rodzaje Semowe: Semowi było sto lat, kiedy zrodził Arfaksada, we dwie lecie po potopie.
11:11
I żył Sem zrodziwszy Arfaksada pięć set lat, i zrodził syny i córki.
11:12
Arfaksad zaś żył trzydzieści i pięć lat i zrodził Salego.
11:13
I żył Arfaksad zrodziwszy Salego trzy sta i trzy lata, i zrodził syny i córki.
11:14
Sale zaś żył trzydzieści lat i zrodził Hebera.
11:15
I żył Sale zrodziwszy Hebera cztery sta i trzy lata, i zrodził syny i córki.
11:16
A Heber żył trzydzieści i cztery lata i zrodził Falega.
11:17
I żył Heber zrodziwszy Falega cztery sta i trzydzieści lat, i zrodził syny i córki.
11:18
Żył też Faleg trzydzieści lat i zrodził Rewa.
11:19
I żył Faleg zrodziwszy Rewa dwie ście i dziewięć lat, i zrodził syny i córki.
11:20
Rew zasię żył trzydzieści i dwie lecie i zrodził Saruga.
11:21
I żył Rew zrodziwszy Saruga dwie ście i siedm lat, i zrodził syny i córki.
11:22
Sarug lepak żył trzydzieści lat i zrodził Nachora.
11:23
I żył Sarug zrodziwszy Nachora dwie ście lat, i zrodził syny i córki.
11:24
Nachor zasię żył dwadzieścia i dziewięć lat i zrodził Tarego.
11:25
I żył Nachor zrodziwszy Tarego sto i dziewiętnaście lat, i zrodził syny i córki.
11:26
I żył Tare siedmdziesiąt lat i zrodził Abrama, i Nachora, i Arana.
11:27
A Tarego rodzaje są te: Tare zrodził Abrama, Nachora i Arana. Aran zaś zrodził Lota.
11:28
I umarł Aran przed Tarym, ojcem swoim, w ziemi narodzenia swego w Ur Chaldejczyków.
11:29
I pojęli Abram i Nachor żony: imię żony Abramowej Saraj, a imię żony Nachorowej Melcha, córka Arana, ojca Melchy i ojca Jeschy.
11:30
A była Saraj niepłodną i nie miała dzieci.
11:31
Wziął tedy Tare Abrama, syna swego, i Lota, syna Aranowego, wnuka swego, i Saraj, niewiastkę swoję, żonę Abrama, syna swego, i wywiódł je z Ur Chaldejczyków, aby szli do ziemi Chananejskiej. I przyszli aż do Harana, i mieszkali tam.
11:32
I było dni Tarego dwie ście i pięć lat, i umarł w Haranie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Jan 15:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ismael został obrzezany dopiero w wieku 13 lat (I Mojż 17:25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić