„Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Królewska 24,15

Biblia Jakuba Wujka
Księga Psalmów 46:1

46:1
Na koniec: synom Kore, za tajemnice, Psalm.
46:2
Bóg nasz ucieczką i mocą, pomocnikiem w uciskach, które nalazły nas barzo.
46:3
Przetoż się bać nie będziem, gdy się poruszy ziemia i przeniosą się góry w serce morza.
46:4
Szumiały i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego.
46:5
Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże, poświęcił przybytek swój Najwyższy.
46:6
Bóg w pośrzodku jego, nie będzie poruszone, ratuje go Bóg rano na świtaniu.
46:7
Potrwożyli się narodowie i nachyliły się królestwa, dał głos swój, poruszyła ziemia.
46:8
PAN zastępów z nami, Bóg Jakobów obrońcą naszym!
46:9
Pódźcie, a oglądajcie sprawy PANskie, jakie uczynił cuda na ziemi:
46:10
odjąwszy wojny aż do krajów ziemie, skruszy łuk i zdruzgoce oręże, i tarcze ogniem popali.
46:11
Uspokójcie się, a obaczcie, żeciem ja jest Bóg: będę podwyższon między narody i będę podwyższon na ziemi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
BT I Jan 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Były trzy główne sposoby jakimi posługiwał się Bóg w Starym Testamencie aby objawić swoją wolę:
1). Przez sny lub wizje.
2). Przez Urim i Tummim.
3). Przez proroków (I Sam 28:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
I Piotr 2:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić