„Znowu rzekł do mnie król: Czegoż ty żądasz? A jam się modlił Bogu niebieskiemu.”

Biblia Gdańska (1881): Nehemijaszowa 2,4

Biblia Jakuba Wujka
Księga Psalmów 45:6

45:1
Na koniec: Dla tych, którzy będą odmienieni, synom Kore, ku wyrozumieniu; pieśń dla miłego.
45:2
Wydało serce moje słowo dobre, opowiadam ja czyny moje królowi. Język mój pióro pisarza, prędko piszącego.
45:3
Piękniejszy urodą nad syny człowiecze, rozlała się wdzięczność po wargach twoich, dlatego cię błogosławił Bóg na wieki.
45:4
Przypasz miecz twój na biodrę twoję, namocniejszy!
45:5
Z ślicznością twoją i z pięknością twoją naciągni, fortunnie postępuj i króluj dla prawdy i cichości, i sprawiedliwości, i poprowadzi cię dziwnie prawica twoja.
45:6
Strzały twoje ostre, narody pod cię upadną, w serca nieprzyjaciół królewskich.
45:7
Stolica twoja, Boże, na wieki wieków, łaska prawości, łaska królestwa twego.
45:8
Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziałeś nieprawości, przeto cię pomazał, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczestniki twoje.
45:9
Mirra i Stakta, i Kassja z szat twoich; z domów słoniowych, z których ci rozkosz uczyniły
45:10
córki królewskie w poczciwości twojej. Stanęła królowa po prawicy twojej w ubierze złotym, obtoczona rozmaitością:
45:11
Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomni narodu twego i domu ojca twego.
45:12
I będzie pożądał król śliczności twojej, abowiem on jest Pan Bóg twój i będą się mu kłaniać.
45:13
I córki Tyru z upominkami obliczu twemu będą się modlić, wszyscy bogaci z ludzi.
45:14
Wszytka chwała tej córki królewskiej wewnątrz, w bramach złotych,
45:15
ubrana rozmaitościami. Przywiodą królowi panny za nią, przyniosą do ciebie bliskie jej.
45:16
Przyniosą je z weselem i z radością, przywiodą je do kościoła królewskiego.
45:17
Miasto ojców twoich narodziłoć się synów: postanowisz je książęty nade wszytką ziemią.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
BT I Jan 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii wymienionych jest 8 rodzai broni używanych do walki wręcz: Topór, Łuk i strzały, Maczuga, Sztylet, Buława, Proca, Włócznia, Miecz.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,
I Piotr 1:2-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić