„Siane jest w zniewadze, wzbudzane jest w chwale; siane jest w słabości, wzbudzane jest w mocy;”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 15,43

Biblia Jakuba Wujka
Księga Psalmów 44:1

44:1
Na koniec: synom Kore, ku wyrozumieniu.
44:2
Boże, uszyma naszemi słyszeliśmy, ojcowie naszy nam powiadali. Sprawę, którąś uczynił we dni ich i we dni starodawne.
44:3
Ręka twoja pogany wytraciła i wszczepiłeś one, udręczyłeś narody i wygnałeś je.
44:4
Ani bowiem mieczem swym posiedli ziemię i ramię ich nie wybawiło ich, ale prawica twoja i ramię twoje, i oświecenie oblicza twego - żeś je upodobał sobie.
44:5
Ty sam jesteś Król mój i Bóg mój, który rozkazujesz wybawienie Jakobowe.
44:6
Przez cię nieprzyjacioły nasze rogiem rozrzucimy a w imię twoje wzgardzimy powstające przeciwko nam.
44:7
Abowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę, a miecz mój nie wybawi mię.
44:8
Wybawiłeś bowiem nas od trapiących nas, a mające nas w nienawiści zawstydziłeś.
44:9
W Bogu chlubić się będziem przez cały dzień a w imię twe wyznawać będziem na wieki.
44:10
A teraz odegnałeś i zawstydziłeś nas a nie będziesz wychodził, Boże, w siłach naszych.
44:11
Odwróciłeś nas wstecz od nieprzyjaciół naszych, a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali sobie.
44:12
Podałeś nas jako owce na jedzę i między pogany rozproszyłeś nas.
44:13
Przedałeś lud twój ni za co, a nie było mnóstwo w zamianie ich.
44:14
Dałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są w okolicy naszej.
44:15
Uczyniłeś nas przysłowiem między pogany, kiwaniem głowy między ludźmi.
44:16
Cały dzień wstyd mój przede mną jest a zawstydzenie oblicza mego okryło mię
44:17
od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i przeszladującego.
44:18
To wszytko przyszło na nas, a nie zapomnieliśmy cię i nie czyniliśmy niesprawiedliwie w testamencie twoim.
44:19
I nie cofnęło się nazad serce nasze, a nie odwróciłeś szcieżek naszych od drogi twojej.
44:20
Boś nas poniżył na miejscu utrapienia i okrył nas cień śmierci.
44:21
Jeśliśmy zapomnieli imienia Boga naszego i jeśliśmy podnosili ręce nasze do boga cudzego,
44:22
izali się Bóg o tym nie będzie pytał? gdyż on wie skrytości serca. Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy jako owce na rzeź.
44:23
Powstań, czemu śpisz, Panie? Powstań a nie odrzucaj do końca!
44:24
Czemu oblicze twoje odwracasz? Zapominasz ubóstwa naszego i utrapienia naszego?
44:25
Abowiem poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnął do ziemie brzuch nasz.
44:26
Powstań, Panie, ratuj nas a odkup nas dla imienia twego!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
Gal 5:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W czasie gdy Jezus umierał przy jego krzyżu stały 4 kobiety. Trzy z nich nosiły imię Maria (Jan 19:25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. A wszak poryw gniewu tyranów jest jak ulewa w zimie.
Iz 25:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić