„Męże z miast do płaczu przywiedli i dusza zranionych krzyczała, a Bóg nie puści bez karania.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Hioba 24,12

Biblia Jakuba Wujka
Księga Psalmów 43:1

43:1
Psalm Dawidowi. Osądź mię, Boże, a rozeznaj sprawę moję od narodu nieświętego, od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwi mię.
43:2
Bo ty jesteś Bóg, moc moja: czemuś mię odrzucił? czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?
43:3
Wyśli światłość twoję i prawdę twoję: te mię poprowadziły i przyprowadziły na górę świętą twoję i do przybytków twoich.
43:4
I wynidę do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moję. Będęć wyznawał na cytrze, Boże, Boże mój!
43:5
Czemuś smutna duszo moja? A czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, abowiem mu jeszcze wyznawać będę, zbawienie oblicza mego i Bóg mój!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przeto Nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.
Mat 10:26

W Chrystusie

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
Gal 3:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Żydzi uważają że ze wszystkich 613 nakazów Tory, te które znajdują się w (V Mojż 22:6-7) są najmniej ważne.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić