„Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Tytusa 2,3

Biblia Jakuba Wujka
Księga Psalmów 17:1

17:1
Modlitwa Dawidowi. Wysłuchaj, PANIE, sprawiedliwość moję, słuchaj pilnie prośby mojej! Przyjmi w uszy modlitwę moję nie zdradliwemi ustami.
17:2
Od obliczności twojej sąd mój niech wynidzie, oczy twe niech dojźrzą sprawiedliwości.
17:3
Spróbowałeś serca mego i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie nalazła się we mnie nieprawość.
17:4
Aby nie mówiły usta moje uczynków ludzkich, dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.
17:5
Umocni kroki moje na szcieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje.
17:6
Jam wołał, iżeś mię wysłuchał, Boże, nakłoń mi ucha twego a wysłuchaj słowa moje.
17:7
Pokaż dziwne miłosierdzie twoje, który zbawiasz nadzieję mające w tobie.
17:8
Od przeciwiających się prawicy twojej strzeż mię jako źrzenicę oka, pod cieniem skrzydeł twoich obroń mię,
17:9
od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili.
17:10
Nieprzyjaciele moi duszę moję ogarnęli, tłustość swoję zawarli, usta ich mówiły hardość.
17:11
Porzuciwszy mię, teraz mię obtoczyli, oczy swe nasadzili spuścić ku ziemi.
17:12
Przyjęli mię jako lew gotowy do łupu i jako szczenię lwie mieszkające w jamie.
17:13
Powstań, Panie, uprzedź go i przekiń go, wyrwi duszę moję od niezbożnego, miecz twój
17:14
od nieprzyjaciół ręki twojej. PANIE, odłącz je od trochy ludzi z ziemie za żywota ich, z skrytych rzeczy twoich napełnion jest brzuch ich. Nasyceni są synmi i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim.
17:15
A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twoim nasycon będę, gdy się okaże chwała twoja.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.
II Tym 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Imię "Jezus" oznacza "Pan jest zbawieniem" a słowo "Chrystus" oznacza "Namaszczony".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?
Rzym 8:31


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić