„A tak był król Uzyjasz trędowatym aż do dnia śmierci swej, i mieszkał w domu osobnym, będąc trędowatym; albowiem był wyłączon z domu Pańskiego; międzytem Joatam, syn jego, był nad domem królewskim, sądząc lud ziemi.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Kronik 26,21

Biblia Jakuba Wujka
Księga Psalmów 15:1

15:1
Psalm Dawidowi. PANIE, któż będzie mieszkał w przybytku twoim, abo kto odpoczynie na Górze twojej Świętej?
15:2
Który chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość,
15:3
który mówi prawdę w sercu swoim, który nie czyni zdrady językiem swoim ani uczynił bliźniemu swemu złego i zelżywości nie przyjął przeciw bliźnim swoim.
15:4
Wniwecz obrócony jest w oczach jego złośliwy, a bojących się PANA wysławia. Który przysięga bliźniemu swemu, a nie zdradza,
15:5
który pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów na niewinne nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszon na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii wymienionych zostało około 125 zwierząt.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
II Piotr 1:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić